Yazıyı Paylaş

Yüksek Öğretim Kanunu gereğince Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör atamaları için oluşturulan  jürilerde görev yapan öğretim üyelerine jüri ücreti ödemesi yapılmaktadır.

Öğretim üyelerine jüri ücreti verilmesine işleminin dayanağı 2012 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 23 üncü maddesidir. Söz konusu madde ile Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörlük jürilerinde görev yapan öğretim üyelerine belli bir gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı tutarında ücret ödenmesine dair düzenleme yapılmıştır.  Aynı maddede, jüri üyelerine yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esasların ise Yükseköğretim Kurulunca belirleneceği ifade edilmiştir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun  kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre;

İndir “Juri Ödeme İşlemleri”

15.MYS-Juri-Odemesi.zip – 747 defa indirildi – 4 MB

Yükseköğretim Kanunu’nun 24 üncü maddesine göre Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlik sınavında görev yapacak jüri üyelerine 4.500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ödeme yapılacaktır. Bu ücret, kurul tarafından ödenecektir. Doçentlik sınav jürilerinde görev yapan öğretim üyelerine ödeme yapılması için YÖKSİS sistemi üzerinden gerekli veri girişlerini tamamlayarak çalıştığı üniversitelerin yetkililerine teslim edilmesi gerekir. Çalıştığı üniversite ise gerekli kontrolleri yaptıktan sonra evrakları ödeme yapmak üzere Üniversitelerarası Kurula gönderir.

Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar toplu sözleşme metninin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. ”

Bir cevap yazın