Yazıyı Paylaş

Kıdem tazminatına hak kazanmak için ;

1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre:
-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,
-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle fesih edilmesi,
-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle fesih edilmesi,
-Askerlik görevi nedeni ile işten ayrılmalarda,
-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,
-İşçinin ölümü nedeni ile, iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

6 thoughts on “İşçi Kıdem Tazminatı Ödemesi”
 1. Hasip bey;

  -Kıdem Tazminatı kanunen 30 gün üzerinden mi, 35 gün üzerinden mi ödenmesi gerekiyor? Bizim TİS’de (TARIM) 35 gün yazıyor. Ancak “09.05.1986 tarihinden sonra ilk defa işe alınan işçilere kıdem tazminatı konusunda yasadaki gün süreleri uygulanır.” diyor. Karıştırdım açıkçası.

  -Ayrıca, 4/B li personellere emeklilik durumunda kıdem tazminatı mı, iş sonu tazminatı mı ödeniyor? İş Sonu Tazminatı ise bununla ilgili bir hesaplama tablosu var mı burada? Tşkrlrr

  1. Merhaba Nihat Bey
   Kıdem tazminatı çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor.

 2. İş sonu tazminatı nasıl hesaplanır:

  İş sonu tazminatında emsal Devlet Memuru esas alınır. Emsalde işçilere ödenen kıdem tazminatı sistemi uygulanmaz.

  Ödeme kapsamında belirtilen hallerden dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir.

  Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

  Hesaplamaya, daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler varsa dikkate alınmaz.

  İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez.

  Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

  2005 yılından önce iş sonu tazminatı alamayanların durumu:

  2005 yılından önce Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda;

  “Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulmaz.”

  “Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle Kurum tarafından;

  sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından; sözleşmenin feshedilmesi durumunda, iş sonu ödentisi verilmez.”

  Şeklinde hükümler bulunurdu. Bu hükümler 2005 yılından itibaren kaldırılmıştır.

  2005 yılından önce, iş sonu tazminatı ödenmesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda Kurum tarafından sözleşmenin feshedilmesi durumunda veya çalışanlar tarafından da sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi durumunda iş sonu tazminatı ödenmezken, 2005 yılında yapılan değişiklikle tek taraflı olsa da yukarıda belirtilen şekillerde sözleşmenin feshedilmesi durumunda iş sonu tazminatı ödenebilir hale gelmiştir.

  Ancak, Esaslarda daha önce bu şekilde olup da iş sonu tazminatı alamayanlarında bu haklarını almalarına yönelik bir hüküm tespit edilememiştir.

 3. Hasip Bey, 04.12.2019 tarihi itibariyle bir arkadaş emekli oldu.4/B İdari Destek Görevlisi…9 yıl, 1 ay, 20 günden emekli oldu…Brüt söz. ücreti 3.347,18TL…Hesaplama şöyle mi olacak. 9YIL X 3.347,18=30.123…1AY X 278=278 ve 20GÜN X 9.25=125TL olmak üzere toplam 30.526TL…Bu tutardan 232DV düşüp 30.294TL çıkıyor. Arkadaşın alacağı tazminat tutarı böyle mi bulunacak ve askerlik borçlanması prim ödeme günlerine ekleniyor mu?

Bir cevap yazın