http://muhasebe.muhasebat.gov.tr

YERSİZ YAPILAN TAHSİLATLARA İLİŞKİN İADELER
Bütçe Geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadeler bu hesapta izlenir.Bütçe gelirleri hesabından yapılacak ret ve iadelerde; vergi dairelerinde “Düzeltme Fişi”, diğer muhasebe birimlerinde “Düzeltme ve İade Belgesi” (Örnek: 39) düzenlenir. Bütçe gelirlerinden yapılacak ret ve iade işlemlerinde muhasebe işlem fişi muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır.

[boombox_download_button file_url=”https://uzmanmutemet.com/wp-content/uploads/2019/09/41.-Yeni-Muhasebe-Ret-ve-Iade.zip” external_url=””]İndir[/boombox_download_button]

Bir cevap yazın