Yazıyı Paylaş

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre; kamu kaynağının elde edilmesi, kullanılması ve yönetilmesinde görevli ve yetkili olanlar kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak edinilmesi ve kullanılmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmıştır. Bu sebeple 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Maliye Bakanlığının 30 Ekim 2011 tarih ve 28100 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2303 sayılı 2012 yılı Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde yer alan “Öncelikli Politikalar ve Alınacak Tedbirler” nedeniyle Başkanlığımız tarafından yapılan girişimler sonucunda Üniversitemiz birimlerinde 2014 yılı başından itibaren Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde geliştirilen, taşınırların kayıt ve işlemlerinin yapılması ile yönetilmesi için idarelerin hizmetine sunulan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) yazılımı kullanılmaya başlamıştır.

İndir “TKYS – Varlıklar Modülü Devretme İşlemi”

57.TKYS-Varliklar-Modulu-Devretme-Islemi.zip – 2085 defa indirildi – 1,31 MB

Bir cevap yazın