Devlet Memurluğu kadrosuna ilk defa atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi turtulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denilmektedir. Bu eğitimler tüm devlet memurları için geçerlidir.

Aday memurluk statüsü sırasında memur bazı eğitimler alır. 657 sayılı Kanunun 54-57 maddelerinde aday memurlarla ilgili olarak aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir.
“Aday olarak atanmis Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun baska kurumlara nakli yapılamaz.
Aday olarak atanan memurlarin önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel egitime, bilahara sınıflari ile ilgili hazırlayıcı egitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için basarılı olmaları şarttır.
Temel egitim ile hazırlayıcı egitim aynı kurumda yapılır.
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı egitim ve staj devrelerinin her birinde basarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bagdasmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile iliskileri kesilir.
İliskileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Baskanlıgına bildirilir.
Adaylardan en geç iki yil içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanlarin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayi ile ilisikleri kesilir. Iliskileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Baskanligina bildirilir.
Adaylık devresi içinde veya sonunda, ilisikleri kesilenler (saglık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluguna alınmazlar.”

[zombify_post]

By Orhan

Bir cevap yazın