Yazıyı Paylaş

Yıllık izin ücreti hesaplama işlemi yapılırken işçilerin son maaşları göz önünde bulundurulur. Yıllık izin ücreti üzerinden ise SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisi gibi kesintiler yapılır. 4857 sayılı İş Yasası’nın 58. maddesine göre yıllık ücretli iznini kullanan işçilerin izin süreleri içinde ücret karşılığı bir işte faaliyet gösterdikleri anlaşılır ise bu izin süresi içinde kendilerine ödenen ücret işverenler tarafından geri alınabilmektedir.

Yıllık izin ücreti izin günlerine rastlayan bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri gibi günlere denk geldiği zaman; bu günler izin süresinden sayılmaz ve ücret ödenmez. İşverenler, yıllık ücretli izin kullanan çalışanlara, yıllık izin dönemlerine ilişkin ücretini ilgili çalışan kişinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadırlar.

4857 Sayılı İş kanunu’nun 59. maddesinde, ”iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.” şeklinde belirtilmiştir.

İşçinin yıllık izinlerini kullandıkları zaman alacakları ödeme tutarıdır. İşçinin işten ayrılırken aldığı ücret burada esas alınmaktadır. İşçinin aldığı brüt ücret ilk olarak 30’a bölünür ve gündelik ücreti ortaya çıkartılır daha sonra izin günleri ile çarpılarak toplam yıllık izin parası hesaplanır. Hesaplanan tutarlardan belirli kesintiler yapıldıktan sonra işçilere ödeme gerçekleştirilir.

Yıllık izin ücretinin hesaplanma şekli ?

Yıllık izin, hak edildiği dönem için kullanılması esasına dayanır. Farklı sebeplerden dolayı bir sonraki hizmet yılı için hak edilen izinler, hizmet yılında kullanılmadıysa işçilerin izin hakkı kaybolmaz ve devam eder. İşverenlerin ayrılan işçiler için kullanılmayan yıllık izin ücretlerini de ödemesi gerekmektedir. Hesaplama işlemi için bir örnek gerekirse, brüt ücreti 3.000 TL ve toplam kullanılmayan izin günü sayısı 20 olan bir işçinin, işten ayrılması durumunda Yıllık izin ücreti 3.000/30*20=2.000 TL brüt olarak hesaplanır. Brüt tutardan sgk, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi gerekir.

Bir cevap yazın