Yazıyı Paylaş

T.C.  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Sayı :11980544-841.02.17-E. 1966083 29/03/2018

Konu :SürekIi İşçi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; 20/1 1/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kantin Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların? Sürekli işçi? Kadrolarına geçirilmesi hükme bağlanmıştır.

Kurumumuz sürekli işçi kadrolarına geçirilecek personele ilişkin olarak;

-Sigorta Primleri Gene) Müdürlüğünün 2018/5 genelgesinin 4 üncü maddesinde;

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi 4.1- Yüklenici yönünden

375 sayılı KHK nın geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri gereğince kamu idarelerinden 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yoluyla iş alan yükleniciler kamuda sürekli işçi kadrosuna alınacak sigortalıların hizmetlerini sözleşmenin fesih edildiği tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile bildireceklerdir.

Örnek 1- (A) kamu idaresinden temizlik ihalesi alan yüklenicinin yanında çalıştırdığı sigortalıların kamuda sürekli kadroya geçirildiği tarihin 2/4/2018 tarihi olduğu varsayıldığında, yüklenici 2018 yılı Nisan ayına ait l günlük çalışmayı aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilecektir. denilmekte olup işlemlerin genelge çerçevesinde yapılması,

Diğer yandan;

-Söz konusu personelin kadroya geçirilmeden önce hizmet alımı nedeniyle çalışmış oldukları alt işverene ait iş kolu kodunda 02/04/2018 tarihi itibariyle işyeri dosyalarının tescil edilmesi (ters işyeri açılmayacağı),

Maaş işlemlerinin her ayın 15 i ila 14 ü arasındaki süre için çalıştırıldıktan sonra ödeme yapılması,

Tescil edilen iş yerleri itibariyle sigortalı işe giriş bildirgelerinin 02/05/2018 tarihine kadar yapılması,

-Personel uygulamaları içinde Sürekli İşçi modülü hazırlanmakta olup personel uygulaması dışında herhangi bir ödemenin yapılmaması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM:

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine

[boombox_download_button file_url=”https://uzmanmutemet.com/wp-content/uploads/2019/11/surekliiscigorus-1.pdf” external_url=””]İndir[/boombox_download_button]

Bir cevap yazın