Yazıyı Paylaş

Aşağıdaki Linklere tıklayarak Esas ve Usulleri, Kanun hükmünde Kararnameler ve Tebliğleri direk indirebilirsiniz.

Bakanlar Kurulu Kararları

Esas ve Usuller

Genelgeler/Tel Emirleri

KANUNLAR/KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

  • Personel Kanunları/ Kanun Hükmünde Kararnameleri
Kanunlar
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 926sayılıTürkSilahlıKuvvetleriPersonel Kanunu
2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu
 2914 sayılıYüksek Öğrenim Personel Kanunu
 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu
 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu
 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu
 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun
Kanun Hükmünde Kararnameler
 375 sayılı (Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Görev Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı, Ek Tazminat ve Ek Ödemeye İlişkin)Kanun Hükmünde Kararname
 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi(ne …) Dair Kanun Hükmünde Kararname
 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
  • Kadro ve Teşkilatlanmaya İlişkin Kanunlar/Kanun Hükmünde Kararnameler
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Birliği ile İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
  • Diğer Kanunlar/Kanun Hükmünde Kararnameler
 Kanunlar
500 sayılı Kıbrısa Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanun
1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
2477 sayılı 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu
3472 sayılı Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair (…) Kanun
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun
3843 sayılı (Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılmasına İlişkin) Kanun
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4505 sayılı (Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin) Kanun
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
5335 sayılı  (Emeklilerin Kamu Görevlerine Girmelerinin Sınırlandırılmasına İlişkin) Kanun
Kanun Hükmünde Kararnameler
 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 547 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Bir cevap yazın