Yazıyı Paylaş

İlgi : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 20.10.2020 tarihli ve 2246651 sayılı yazısı 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 113 üncü maddesiyle 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; “… anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23
üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise
geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.” hükmüne, üçüncü fıkrasında ise “Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Duyuruyu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız..

İndir “696 Sayılı KHK Kapsamındaki İşçilerin Bildirimleri Hk. Duyuru 27/10/2020”

696sykhkisciduyuru.rar – 688 defa indirildi – 263,63 KB

Bir cevap yazın