amazed formal male looking at laptop screen
Yazıyı Paylaş
  1. Program Bütçeye Geçişe İlişkin Bilgilendirme

Bilindiği üzere, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi program bütçe kapsamında hazırlanmış olup 2021 yılında analitik bütçeden program bütçeye geçiş yapılacaktır.

Program-Alt Program-Faaliyet-Alt Faaliyet-Kurum kodlar Excel Listesini İndirmek için linke tıklayınız..

İndir “Program-Alt Program-Faaliyet-Alt Faaliyet-Kurum kodlar Excel Liste 29/12/2020”

Donusum_2021_29.12.2020-1.xlsx – 16082 defa indirildi – 1,07 MB

Bütçe sistemindeki bu köklü değişiklik, bütçe uygulama sürecinde önemli değişimleri beraberinde getirecektir. Program bütçe sistemine geçiş ile birlikte aşağıda belirtilen hususlarda değişiklikler yapılmıştır.

  • 2020 yılında kullanılan kurumsal kod 4 düzeydeki yapı program bütçe ile birlikte kurumsal kod 2 düzeyine dönüşmüştür. Ekte (1 ve 2. sayfalar) mevcut kurum kodları ile birlikte 2021 yılında kullanılacak yeni kurum kodlarına karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. 
  • Bütçe işlemleri program bazında yapılacak olup, bütçe işlemine esas tertipte Program – Kurum kodu (2 düzey) – Finans kodu ve Ekonomik Kod (2 düzey) bilgileri yer alacaktır.
  • Ödenek gönderme/tenkis işlemleri ile harcama işlemlerine esas tertip bilgilerinde Program, Alt Program, Faaliyet, Alt Faaliyet,                                              Kurum kodu (2 düzey), Finans kodu ve Ekonomik kod (2 düzey) bilgileri yer alacaktır. Ayrıca ekonomik kodu 01.03, 03.03 ve 03.04 ile başlayan tertiplerde ödenek gönderme/tenkis işlemleri ekonomik kod 3 düzey olarak yapılacak olup harcama-ödenek ilişkisinde kontroller ekonomik kod 3 düzeyde gerçekleştirilecektir.
  • Gider ekonomik kod yapısında program bütçe ile birlikte değişiklikler yapılmış olup bütçe giderleri açısından mevcut durumdaki ekonomik kodlar ile 2021 yılında kullanılacak ekonomik kodlar karşılaştırmalı olarak Ekte (3 ve 4. sayfalar) yer almaktadır.
  • Bütçe giderlerine ilişkin ekonomik kodlardaki değişime uygun olarak, gider faaliyet, nakit talepleri, gider taahhütleri hesaplarında da ekonomik kod dönüşümleri gerçekleştirilecek olup söz konusu hesap dönüşümlerine Ekte (5.sayfa) yer verilmiştir.

#program #bütçetertip #altprogram #faaliyet #altfaaliyet

6 thoughts on “Tüm Kurumlar – Program-Alt Program-Faaliyet-Alt Faaliyet-Kurum kodları Excel Liste 29/12/2020”
  1. Hasip bey öncelikle bilgilendirme için teşekkürler ama alt faaliyet kodları kurumumuzun bildirdiği ve kbs de yer alan kodlarla sizin yayınladığınız duyuruda yer alan excelde aynı değil sanırım alt faaliyet kodlarında değişiklik var gibi normalde excelde 735 alt kodu Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Akreditasyon Kuruluşlarının Tescil Edilmesi görünüyor. Kbs de ve Strateji Başkanlığımızdan bize bildirilen 735 alt faaliyet kodu İstatistik Hizmetlerine İlişkin Veri Toplama ve Kayıt olarak gözüküyor.

    1. Fatih bey ilk videoda örneğimiz gerçek faaliyet kodları baz alınmamıştı. Faaliyet kodlarını paylaştıktan sonra bugün eklediğimiz videodaki bizim kuruma ait gerçek faaliyet kodlarını girdik. Videolarda da belirttiğim gibi her kurum kendi strateji birimi ile görüşüp doğru olan program ve faaliyet kodlarını öğrenmesi gerekiyor.

Bir cevap yazın