photo of grass field
Yazıyı Paylaş

BU TAZMİNAT KİME ÖDENİR?


Arazi tazminatı olarak da bilinen ek özel hizmet tazminatından, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olması koşuluyla) Arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil) fiilen çalışan Devlet memurları yararlanabilmektedir.
Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri ise açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmemekte ve buralardaki çalışmalarından dolayı ilgili memurlara ek özel hizmet tazminatı ödenmemektedir.

İndir “Arazi tazminatı hesaplama bordrosu”

Arazi-Tazminati-Hesaplama-Bordrosu.xlsx – 1358 defa indirildi – 16,32 KB

ARAZİ TAZMİNATI NEDİR?


Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş bulunan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar” Eki II Sayılı Cetvelde, memurlara ödenecek özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir. II Sayılı Cetvelin ( E) Teknik Hizmetler bölümünün 6 ncı sırasında ise, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personele, yapacakları bazı fiili çalışmalar karşılığında ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmesi düzenlenmiştir. Bu tazminat “arazi tazminatı” olarak da adlandırılmaktadır.

Tazminatın kimlere ödeneceği;
iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer
aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir.
Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem
sonlarında yapılır.

Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer
aylık dönemler itibarıyla,
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara …………… : 60
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ………..: 40
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ……………..: 24
oranlarını aşamaz.

ARAZİ TAZMİNATININ HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ


Bu tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenmektedir. Ayrıca, bu ödemede ilgililerin kadroları esas alınmaktadır.
Ek özel hizmet tazminatı ödenmesini gerektiren yerlerde fiilen çalışan Teknik Hizmetler Sınıfı personeline, bu yerlerde fiilen görev yaptıkları günler karşılığında, üçer aylık dönemler sonunda hesaplanan tutarda tazminat ödemesi yapılmaktadır.
Açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarda bulunan personele, çalıştıkları her gün için belli bir oranda ek özel tazminatı ödenir. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bu ek tazminat oranının 3 aylık toplamının da belli bir oranı aşmayacağı düzenlenmiştir.

Bu tazminatın bir günlük ve üç aylık toplam miktarının ne kadar olacağı, “En Yüksek Devlet Memuru Aylığının belli oranları şeklinde belirlenmiş (Bakanlar Kurulu tarafından) olup hesaplanacak tazminat tutarı üzerinden ise sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

#arazitazminatı #arazi

Telegram grubumuz :https://t.me/muhasebatmutemetleri

Sadece bağlantı paylaşılan kanal : https://t.me/uzmanmutemetcomHasipAgircelik

Facebook grubumuz :https://www.facebook.com/groups/muhasebatmutemetleri

#arazitazminatı #mühendis #tekniker #kbs #mys #şantiye #yapıişleri #hesaplama

Bir cevap yazın