calm body of water during golden hour
Yazıyı Paylaş
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSUSIRA NO: (2021/3)Akademik Teşvik Ödeneği
Hakkında

Bilindiği üzere, 31 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde “Akademik teşvik ödeneği; her bir takvim yılı için bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetler esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde ödenir” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Şubat/2020 – Ocak/2021 dönemi arasında ödenen akademik teşvik ödenekleri puanlarının tamamı (Şubat/2021 maaş döneminden itibaren yeni puanlar girilecek olması nedeniyle) herhangi bir fazla ve yersiz ödemeye sebebiyet verilmemesi bakımından merkezden silinmiştir.
Buna göre, 2021 yılı Şubat ayından itibaren yeni dönemde akademik teşvik ödeneği alacak akademik personelin Diğer Tazminat Bilgi Girişi Ekranından ilgili tazminat kodu seçilerek suretiyle girilmesi gerekmektedir. Bilgilerini ve Şubat/2021 maaş döneminde sıkıntı yaşanmaması bakımından akademik teşvik ödeneği alacak personelin verilerinin ivedilikle Sisteme girilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

 (e-İmzalıdır)Yunus ELİTAŞBakan a.Muhasebat
Genel Müdürü  
DAĞITIM :-5018 Sayılı Kanun (Iı) Sayılı Cetvel (A)
#akademikteşvik

Bir cevap yazın