concrete road between trees
Yazıyı Paylaş

Harcırah Kanunu’nda yer alan tanıma göre harcırah; ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından biri, birkaçı ya da tamamını ihtiva eder.  Kişinin bu unsurlardan hangilerine müstehak olunduğu ise görevlendirilme şekline ve harcırah verilebilecek kimseye göre değişir.

Öncelikle kimlere harcırah ödenir sorusuna cevap vererek konuya başlayalım. Harcırah ödenecek kişiler 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 4. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre;

Harcırah Kanununa Göre Harcırah Ödenebilecek Kişiler 

“Harcırah verilecek kimseler:

Bu Kanunda belirtilen hallerde:

 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
 2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere
 3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
 4. Hizmetlilerden ceza en olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
 5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
 6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanlar sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
 7. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
 8. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine;
 9. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
 10. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.” Hükmü yer almaktadır.

Yurtiçi Sürekli görev yolluğu hesaplama tablosunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Sadece bilgi girişine giriş yapınız. Bilgi girişlerini yaptıktan sonra Yolluk Bildirimi yazdıra tıklamanız yeterli olur.

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama tablosunu v3. indirmek için tıklayınız. Güncellenme Tarihi 17/02/2021

İndir “Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Robotu .v3”

yurticisurekligrvyv3.xls – 5057 defa indirildi – 171 KB

YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

Yurt içinde görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışında bir göreve naklen atananlara, memuriyet merkezi değiştirilenlere, kadro dolayısıyla açıkta kalanlara veya vekâlet emrine atananlarla vekalet namı adında asaleten atanan ya da vekalet süresi belli olmayan personellere sürekli görev yolluğu ödenir.

 Peki, sürekli görev yolluğu almayı hak eden kişilere harcırahın unsurlarından hangileri ödenir? Harcırahın unsurları yazımının girişinde yaptığımız tanıma göre;1- Yevmiye 2- Yol Masrafı 3- Aile Masrafı 4- Yer Değiştirme Masrafı’dır. Sürekli görev yolluğunda memur ve hizmetli ile aile fertleri için verilecek unsurlar farklıdır.

1-Yevmiye

Yevmiye kelimesi memur ya da hizmetliye verilecek gündelik miktarını ifade eder. Bu tutar her yıl ilgili olduğu yılın bütçe kanununun  yer alır. 2021 yılı bütçe kanununda yer alan gündelik miktarları ise H cetvelindeki gibidir.

2-Yol Masrafı

Yol masrafı; Harcırah Kanunu’nun Kısım III, Bölüm 1 Kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yol masrafı kısaca muayyen tarifeli araçlarla yapılan seyahatler için ödenen bilet parasını ifade eder diyebiliriz.

3- Aile Masrafı

Aile fertlerinden her birisi için memur ya da hizmetlinin müstehak olduğu yevmiye ve yol masrafından oluşur. Aile masrafı, harcırah kanunu kapsamında harcırah almaya müstehak tüm aile fertlerinin tamamına ödenir.

4-Yer Değiştirme Masrafı

Kanunun “ Yurtiçinde Yer Değiştirme Masrafı” başlıklı 45. Maddesinde;

“Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

 1. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
 2. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
 3. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır
8 thoughts on “Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama tablosu .v3”

Bir cevap yazın