silhouette of person holding glass mason jar
Yazıyı Paylaş

MAYIS AYI MAAŞLARININ 10/05/2021 TARİHİNDE ÖDENMESİ İLE İLGİLİ
2021/5 NOLU KBS DUYURUSUNU İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ.

İndir “Mayıs maaşı- KBS duyurusu”

MAYIS-AYI-MAASLARININ-10.pdf – 287 defa indirildi – 446 KB


Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ve 4/B Sözleşmeli Personel Maaş
İşlemleri; Bakanlığımızın (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) 29.04.2021 tarihli ve 293295 sayılı Genelgesi uyarınca; Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/05/2021 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Kanunun 164 üncü ve ek 24 üncü maddesi uyarınca, 10/05/2021 tarihinde ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.
Buna göre, maaş/ücret ödemelerini Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi
(KPHYS) üzerinden yürüten Kamu Kurumlarının, Mayıs-2021 maaş/ücret ödemesini erken ödeme olarak Sistem üzerinden yapabilmeleri için aşağıdaki açıklamalara göre işlemlerini yapmaları gerekmektedir;


1- Anılan Genelge uyarınca, Mayıs-2021 maaş dönemi maaş/ücret ödemeleri her ay
olduğu gibi yasal kesintiler yapılmak suretiyle Ödeme Emri Belgesi oluşturularak, tahakkuk ettirilecektir.


2- Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde
gönderilecektir.


3- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş
hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin süreç tamamlanarak, maaşın ödenebilmesi için Hazine’ den nakit talebi en geç 05.05.2021 Çarşamba günü saat 14.30′ a kadar yapılacaktır. Ancak, maaş hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma ve muhasebe birimine gönderme işlemlerini herhangi bir nedenden dolayı bu sürede tamamlayamayan harcama birimlerinin, bu işlemleri en geç 07.05.2021 Cuma günü tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca, Sistemi kullanan ve Kamu Elektronik Ödeme Sistemi kapsamına dahil olmayan Özel Bütçeli İdareler de, 10/05/2021 tarihinde maaş/ücretlerin personelin banka hesabında olacak şekilde Bankalara talimatlarını vereceklerdir.


4- Maaş ödemelerine ilişkin muhasebeleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, maaş ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Yapı ve Kredi Bankası, ING Bank A.Ş, QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Şubelerinden yapılan harcama birimleri maaş mutemetlerince KBS>Banka Listesi Maaş Aktarma formundan gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Maaş banka disket bilgileri ilgili bankalara, 06.05.2021 Perşembe günü saat 16.00′ da ve 07.05.2021 Cuma günü saat 12.00′ de merkezden gönderilecektir. Ancak, banka listelerinin merkezden elektronik olarak kadro karşılığı sözleşmeli personelin ilgili bankalara aktarılmasına ilişkin çalışmaların devam etmesi nedeniyle banka listeleri merkezden elektronik olarak aktarılmayacak, eskiden olduğu gibi manuel olarak harcama birimleri tarafından bankalara bildirilecektir.


5- Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacaktır.


Bilgilerini ve Mayıs-2021 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde
sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.
(e-İmzalıdır)

Bir cevap yazın