photo of deep sky object
Yazıyı Paylaş

SENDİKALARA YENİ ÜYE YAPILMASI

İndir “SENDİKALARA YENİ ÜYE YAPILMASI”

PERSONEL-ODEMELERINE-ILISKIN-KBS-DUYURUSU.pdf – 499 defa indirildi – 308 KB

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Üye Sayılarının Tespiti Başlıklı 30 uncu Maddesinin (a) bendinin 2 nci fıkrasında; “Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 Mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, memur sendikalarından Bakanlığımıza gelen yazı ve telefonlardan, her yılın mayıs ayının 15 i itibarıyla sendika üye sayısının tespit edildiğinden bahisle maaş işlemlerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması nedeniyle maaş işlemleri tamamlanan kurum personelinden 15 Mayıs tarihine kadar üye olanların aidat kesintilerinin listelere dahil edilmesinde sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra sendikaya yeni üye olan ve maaşından sendika kesintisi yapılamayan personelin mayıs ayının 15 ine kadar Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listelerine dahil edilebilmesi için;

1- Maaş Bilgi Girişi formunda bulunan “Kesinti” butonu ile açılan ekrandan (Maaş Kesinti Bilgileri Formu) “160 – Sendika Aidatları” kesinti kodu ile üyelik bilgi girişleri yapılacaktır (hatalı giriş yapılmaması için sendika üyesi olup olmadığına yönelik kontroller resmi evraklar üzerinden yapılacaktır).

2- Yeni üye olan personel Mayıs ayı sendika kesintisini saymanlık veznesine yatıracak ve yatırılan tutar için Yeni Devlet Muhasebe Sistemi üzerinden muhasebe kaydı yapılacaktır.

3- Personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan “Bordro Bilgi Girişi” formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacak ve sistemde “Raporlar” menüsünde bulunan “Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi” nden kontrol edilecektir.

Bilgilerini ve harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.

#sendikayeniüye #kbs

2 thoughts on “PERSONEL ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KBS DUYURUSU- SENDİKA (2021/6)”
  1. Duyuruda belirtilen
    “3- Personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan “Bordro Bilgi Girişi” formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacak ve sistemde “Raporlar” menüsünde bulunan “Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi” nden kontrol edilecektir. ”
    maddesine ilişkin bordro nasıl onaylanacak

Bir cevap yazın