blue sea under blue sky
Yazıyı Paylaş

10 Mart 2021 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete Sayı : 31419
YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İndir “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği”

Uzaktan-Calisma-Yonetmeligi.pdf – 139 defa indirildi – 118,51 KB

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsar.
Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, b) Uzaktan çalışan: İş görme ediminin tamamını veya bir kısmını uzaktan çalışarak yerine getiren işçiyi, c) Uzaktan çalışma: İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Uzaktan Çalışma Usul ve Esasları
#uzaktançalışma #resmigazete

Bir cevap yazın