orange and red wallpaper
Yazıyı Paylaş

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (6)

Bakanlığımız tarafından, 01/07/2021-31/12/2021 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayıları belirleyen mali ve sosyal haklar konulu, 07/07/2021 tarih ve 421208 sayılı Genelge yayımlanmış bulunmaktadır.

Buna göre, söz konusu genelgeyle belirlenmiş olan yeni katsayılar Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemine (KPHYS) yüklenmiş olup, harcama birimleri ile muhasebe birimleri KPHYS üzerinden işlemlerini aşağıda yapılan açıklamalara göre yürütmeleri gerekmektedir.

 1.MEMUR MAAŞ İŞLEMLERİ

 Memur maaş işlemlerine ilişkin katsayı bilgileri merkezden otomatik olarak güncellenmiş olup; harcama birimleri tarafından personelin veri girişi, maaş hesaplaması, ödeme emri belgesi oluşturulması ve elektronik ortamda aktarılması ile imza süreçleri tamamlanarak muhasebe birimine gönderilmesi işlemlerinin, Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi başlıklı 34 Sıra No’lu Genel Tebliğ’de belirlenen sürelere uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Ayrıca harcama birimleri tarafından maaş hesaplaması yapıldıktan sonra Ödeme Emri Belgesi, Banka Listesi ve Bordro İcmal raporunun (Belgelerin içerikleri de kontrol edilmelidir, özellikle Ödeme Emri Belgesinin) karşılıklı kontrol edildikten sonra Ödeme Emri Belgesinin muhasebe birimine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MAAŞ/ÜCRET İŞLEMLERİ:

 Sözleşme Ücretlerinin Arttırılması;

Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 657 sayılı Kanuna tabi 4/B’li sözleşmeli personele ait sözleşme ücretleri merkezden (% 8,45) oranında artırılmış olup; harcama birimleri tarafından hesaplama işlemi yapıldıktan sonra gerçekleştirme görevlisi (maaş mutemedi) tarafından Raporlar menüsünde bulunan Sözleşme Ücreti Kontrol Listesi Raporundan personelin sözleşme ücretinin mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu genelgede belirlenen zam oranı dışında başka bir sebeple sözleşme ücreti değişen personelin sözleşme ücretinin, gerçekleştirme görevlisi (maaş mutemedi) tarafından Bilgi Giriş ekranında yer alan Maaş Unsurları modülünden silinip, yeni sözleşme ücretinin tekrar girilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, maaş hesaplama işlemine başlanılmadan önce (Sistemde bu kapsamda ki personel için hesaplamalar 08.07.2021 tarihinde açılacaktır.) personele ait icra, nafaka, kişilerden alacaklar, lojman kesintisi, terfi vb. bilgiler girilmeli ve ödeme emri belgesinin oluşabilmesi için 2018/20 Sıra No’lu Personel Ödemeleri İle İlgili duyuruda belirtildiği üzere, harcama birimi bütçe tertip bilgisi, vergi kimlik numarası ve banka bilgilerinin kontrol edilmesi ve özellikle de banka disket kod bilgisinin kontrol edilerek, girilmemiş ya da eksik olan banka bilgilerinin ödeme yönünden bağlı bulunulan muhasebe birimi tarafından KPHYS ye girişinin yapılması/güncellenmesi gerekmektedir.

 3. 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ:

Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi, Maaş Farkları Menüsünde bulunan 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formu üzerinden yapılacak olup; söz konusu Genelgede, “01/07/2021-14/07/2021 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.” olarak belirtildiğinden, bu Form ayın 16′ sı itibarıyla kullanıma açılacak ve konuyla ilgili duyuru da bu tarihten sonra yapılacaktır.

Bilgilerini ve harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından maaş ödemesinde gecikmeye sebebiyet verilmemesi bakımından gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Bir cevap yazın