full moon on a daybreak
Yazıyı Paylaş

Daha önce 14 günlük fark maaşlarla ilgili aklınıza gelecek bütün sorularla ilgili videomuz aşağıdaki linktedir. Ocak ayında yapılan fark maaşlar için DÖNEM ARALIK; Temmuz ayında yapılan fark maaşlar için DÖNEM: Haziran seçilecektir.

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU SIRA NO: (2021/7)

Duyuruyu indirmek için linke tıklayınız.

https://uzmanmutemet.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/07/14-GUNLUK-FARK-MAAS-ISLEMLERI-ILE-ILGILI-KBS-DUYURUSU.pdf

 1. MEMUR 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ;
  Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi 15.07.2021 tarihinden itibaren harcama birimlerinin kullanımına açılacak olup, KBS’ de 14 günlük fark maaş hesaplamaları aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır;
  1.1. 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri
  Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması; 01 Temmuz 2021 – 14 Temmuz 2021 maaş döneminde maaş hesaplaması eski katsayı üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır.
  Bu nedenle, 01.07.2021 tarihinden sonra işe başlayan ve Temmuz-2021 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Temmuz 2021 dönemi kıst maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.
  Ancak, 15.06.2021 – 14.07.2021 maaş döneminde eski katsayı üzerinden maaşını alan ve nakil gibi nedenlerle 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Formunda bilgileri çıkmıyor ise; bu gibi durumda olan personelin bilgilerinin aktarılması işlemi KBS 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan “MAAŞ FARK TABLOSUNA AKTARMA” formundan yapılacaktır.
  Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş ödemesi yapılması gerektiği halde KBS-Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda kaydı bulunmayan personel için ise; KBS-FARK MAAŞ TABLOSUNA AKTARMA Formunda Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak SORGULA butonuna tıklanacak ve daha sonra da AKTAR butonuna tıklanmak suretiyle ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımının yapılması sağlanacaktır.
  1.2. Haziran Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Temmuz Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince Ödenmiş Olması)
  Harcama biriminin banka şubesi değişikliği nedeniyle Temmuz ayı maaşları yeni banka şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince KBS- 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan “14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar” formundan yapılacaktır.
  1.3. 14 Günlük Fark Maaş Modülünde Münferit Hesaplama Yapılabilmesine Rağmen Münferit Ödeme Emri Belgesi Oluşturulamaması
  14 Günlük Fark Maaş Modülünde münferit hesaplama yapılabilmesine rağmen münferit ödeme emri belgesi oluşturulamaması nedeniyle öncelikle Maaş Bilgi Girişi Ekranında kayıtlı olan personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir (İşlem Kodları mutlaka kontrol edilmelidir). Bu kontrolün yapılabilmesi için Maaş Raporları < 14 Günlük Fark Maaş Raporları menüsüne “Fark Maaş Bilgi Girişi Kontrol Listesi” eklenmiştir.
  Ayrıca, ilgili harcama birimi için kurumsal hesaplama yapıldıktan herhangi bir nedenle personele münferit olarak maaş hesaplanması ve ödenmesi gerektiğinde; hesaplama işlemi 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Ekranından yapılacak olup, ödeme emri belgesi MYS üzerinden manuel oluşturularak, muhasebe birimlerine gönderilecektir.
  1.4. Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan “27-Fark Tazminatı” ve “29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark Maaşları
  Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu “27- Özelleştirme Fark Tazminatı” veya “29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” girilen personele fark maaş hesaplaması yapılmamaktadır.
  Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark tazminatı ödenmemesi gerekiyorsa; 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda Diğer Tazminat Bilgi Girişi Tablosundan 27- Özelleştirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı kodunun silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması gerekmektedir.
  1.5. 14 Günlük Fark Maaş BES Kesintilerinin Gönderilmesi
  5510 sayılı Kanuna tabi olup, 14 günlük fark maaşlarından BES kesintisi yapılanlara ilişkin “BES kesinti Listeleri” merkezden 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle her gün elektronik ortamda Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. ye aktarılacaktır.
  Bu kapsamda;
  1- Genel Bütçeli Kamu İdareleri için KEÖS’ den nakit talep edilen harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında,
  2- KEÖS kapsamı dışındaki kamu idareleri için ise (Özel Bütçeli İdareler), muhasebe
  kayıt formunda onay işlemi yapılan harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında,
  merkezden Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. ye aktarılacaktır.
  Ayrıca, BES kesinti tutarlarını herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermeden, mevzuatta belirlenen en geç ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirket/şirketlerinin hesabına aktarılması mecburiyeti nedeniyle; 14 günlük fark maaş ödemesi yapıldıktan sonra muhasebe birimlerince aynı gün BES gönderme kayıtlarına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması ve BES kesinti tutarlarını emeklilik şirket/şirketlerinin hesabına aktarmaları gerekmektedir.
 2. KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ;
  Kadro karşılığı sözleşmeli personel için 14 günlük fark maaş hesaplamaları 16.07.2021 tarihinde açılacaktır.
 3. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK ÜCRET İŞLEMLERİ;
  4/b sözleşmeli personel için 14 günlük fark ücret hesaplamaları 16.07.2021 tarihinde açılacaktır.
  4.- 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ HESAPLAMALARINA İLİŞKİN BANKA LİSTELERİNİN İLGİLİ BANKALARA ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ;
  14 Günlük Fark Maaş Hesaplamalarına ilişkin banka listelerinin ilgili banka şubelerine merkezden elektronik ortamda aktarılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi ve henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, 14 günlük fark maaş banka listelerinin harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka şubelerine ulaştırılması gerekmektedir.
  Bilgilerini ve ödemelerde aksama yaşanmaması için muhasebe birimleri ile harcama birimleri tarafından gereken tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.
 4. https://uzmanmutemet.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/07/14-GUNLUK-FARK-MAAS-ISLEMLERI-ILE-ILGILI-KBS-DUYURUSU.pdf

Bir cevap yazın