Yazıyı Paylaş

Özel bütçeli kurumlar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini en geç izleyen ayın 26’sına kadar;

Genel Bütçeli kurumlar Aylık Prim ve Hizmet Belgesini (E-Bildirge V2 ekranı) en geç izleyen ayın 26’sına kadar saat 23:59’a kadar e-yetkili vergi dairesine elektronik ortamda vermekle yükümlüdür.

Genel bütçeli kurumlar için daha önceden son tarih izleyen ayın 23’idi. Yakın zamanda yapılan değişiklik ile tarihler eşitlenerek izleyen ayın 26’sına çekilmiştir. Aşağıda SGK resmi sayfasında yer alan açıklama ve örnek bulunmaktadır.

SGK resmi sayfasında yer alan açıklama için TIKLAYINIZ…

Şuan Aralık bildirgesini verirken asgari ücretin altında kalması ile ilgili hata alan üyelerimiz fark maaşların açılmasını bekleyiniz.14 günlük fark maaşlarla aradaki fark kapanmış olacaktır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıları çalıştıran;

  • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 26’sında saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla
  • İşverenler (Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar hariç olmak üzere) ile Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ise Türkiye genelinde 01.07.2020 tarihinden (Temmuz/2020 dönemine ait beyanlardan) itibaren sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesini en geç ertesi ayın 26 ıncı günü saat 23.59’a kadar e-yetkili vergi dairesine elektronik ortamda

Vermekle yükümlüdür.

Örnek:  Genel bütçe kapsamındaki bir kamu idaresinde 15/9/2021 ila 14/10/2021 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin 2021/Eylül dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç 26/10/2021 tarihine kadar gönderilecektir.

Örnek: Özel sektör işyerinde 01/02/2020 ila 29/02/2020 tarihleri arasında çalışan sigortalılara ilişkin 2020/Şubat ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, yetkili vergi dairesine en geç 26/03/2020 tarihine kadar gönderilecektir.

#farkmaaş #17günlük #e-bildirge #muhtasar #ebeyanname

3 thoughts on “Genel ve Özel Bütçe- Bildirge verme Son Tarihi Hakkında”

Bir cevap yazın