Yazıyı Paylaş

KBS duyurusunu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İndir “14 günlük fark duyurusu”

14-GUNLUK-FARK-MAAS-ISLEMLERI-ILE-ILGILI-KBS-DUYURUSU.pdf – 2907 defa indirildi – 153,86 KB

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (2022/2)

1- MEMUR 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ;

Bilindiği üzere, Personel Ödemeleri 2022 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Kılavuzunun “A.3- 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri” başlıklı bölümünde 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri ile ilgili ayrıca duyuru yapılacağı belirtilmişti.

Bu çerçevede, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi 24.01.2022 tarihinde saat 16.00″ da harcama birimlerinin kullanımına açılacak olup, 14 günlük fark maaş işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır;

1.1- 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri ile % 2,5 Refah Payı Ödemesi

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması işlemi, 01 Ocak 2022-14 Ocak 2022 maaş dönemine ait maaş hesaplaması eski katsayı üzerinden hesaplanan kamu personeli için yapılmakta olup, 01.01.2022 tarihinden sonra işe başlayan ve Ocak-2022 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Ocak 2022 dönemi kıst maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark maaşı hesaplanmaması gerekmektedir.

Ancak, 15.12.2021-14.01.2022 maaş döneminde eski katsayı üzerinden maaşı hesaplanan kamu personelinden, çeşitli nedenlerle (nakil vb) “Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda” kaydı bulunmayan ve bilgileri aktarılmamış olanların, bu forma bilgilerinin aktarılabilmesi işlemi 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan “MAAŞ FARK TABLOSUNA AKTARMA” Formunda, Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak SORGULA butonuna tıklandıktan sonra AKTAR butonuna tıklanarak ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımı yapılacaktır.

Bu kapsamda, 19 Ocak 2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 38 inci madde olarak eklenerek 01 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ve 22/01/2022 tarihli ve 903791 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu 4 Sıra No lu Genelge ile yeniden düzenlenmesi nedeniyle14 Günlük Fark Maaş İşlemleri Modülü 24.01.2022 tarihinde açılacak olup, bu modülden;

– 14 Günlük Katsayı Artışından Kaynaklanan Fark Maaş Hesaplaması 22.01.2021 tarihinde belirlenen katsayılar ile Aralık 2021 katsayısı arasındaki artış üzerinden hesaplanarak ayrı bir bordro oluşturulacak,

– 14 günlük katsayı farkı hesaplaması yapılırken aynı zamanda Ocak-2021 için de % 2,5 puanlık fark maaş hesaplaması yapılarak ayrı bir bordro oluşturacak,

– Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesinde iki bordro birleştirilerek, muhasebeye tek Ödeme Emri Belgesi gönderilecektir.

1.2- Aralık Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Ocak Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince Ödenmiş Olması)

Harcama biriminin banka şube değişikliği nedeniyle Ocak ayı maaşları yeni banka şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan “14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar” formundan yapılacaktır.

1.3- Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan “27-Fark Tazminatı” ve “29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark Maaşları

Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu “27- Özelleştirme Fark Tazminatı” veya “29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” girilen personele 14 günlük fark maaş hesaplaması yapılmamaktadır.

Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark tazminatı ödenmemesi gerekiyorsa; 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda Diğer Tazminat Bilgi Girişi Tablosundan 27- Özelleştirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı kodunun silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Ocak 2022 maaş döneminde fark tazminat ödemesi tamamlananlar için 14 günlük ve 2,5 puanlık fark maaşı hesaplanmayacak olup, bu personel için Şubat 2022 maaşı ile Ocak 2022 maaşının karşılaştırılması ve eksik bir ödeme var ise manuel olarak hesaplanıp ek bordro ile ödenmesi gerekmektedir

2- KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ;

Kadro karşılığı sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 25.01.2022 tarihinde saat 14.00″de açılacak olup, 14 Günlük Katsayı Artışından Kaynaklanan Fark Maaş Hesaplaması 22.01.2021 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2021 ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

Kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenmesi gereken 2,5 puanlık fark maaş hesaplaması ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

3- 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK ÜCRET İŞLEMLERİ;

4/B Sözleşmeli personel için 14 Günlük Ücret İşlemleri Modülü 25.01.2022 tarihinde saat 14.00 `de açılacak olup, 14 Günlük Katsayı Artışından Kaynaklanan Fark Maaş Hesaplaması 22.01.2021 tarihinde belirlenen sözleşme ücreti ve katsayılar ile Aralık 2021 ücreti ve katsayılar arasındaki fark üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

4/B Sözleşmeli personel için ödenmesi gereken 2,5 puanlık fark maaş hesaplaması ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

4- SİSTEM ÜZERİNDEN ALINAN BELGELERİN KONTROLÜ;

Aylık/Ücret hesaplamaları yapıldıktan sonra mutlaka Bordro İcmal, Banka Listesi ve Ödeme Emri Belgesi karşılıklı olarak kontrol edilmelidir.

Ayrıca, Sözleşmeli Personel ile Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin ESKİ VE YENİ brüt sözleşme ücretleri ile artış oranını gösteren kontrol raporu alınarak, Sistem üzerinde yapılan artış oranları mutlaka kontrol edilmelidir.

5- 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ HESAPLAMALARINA İLİŞKİN BANKA LİSTELERİNİN İLGİLİ BANKALARA ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ;

14 Günlük Fark Maaş Hesaplamalarına ilişkin banka listelerinin ilgili banka şubelerine merkezden elektronik ortamda aktarılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi ve 14 günlük fark maaş banka listelerinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka şubelerine ulaştırılması ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirgelerin zamanında verilmesi için gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgilerini ve fark maaş ödemelerinde aksama yaşanmaması bakımından muhasebe birimleri ile harcama birimleri tarafından yapılan açıklamalara göre gereken tedbirleri alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.

Serkan YÜCEER

Bakan a.

Muhasebat Genel Müdür V.

Bir cevap yazın