Yazıyı Paylaş

2021 Yılı Aralık Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

25.01.2022

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 25 Ocak 2022 tarihli ve 138 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Aralık ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

******************************************************************


ÖNEMLİ DUYURU14 Günlük Fark Maaş Hesaplama işleminde Ödeme Emri Belgesi ile Bordro İcmal uyumsuzluğu giderilmiştir. Kurum mutemetleri tarafından yeniden hesaplama yapılması gerekmektedir.

Not: KBS duyurusundan önce işlem yapmış olan kurumlar Ödeme emri belgesi ile bordro icmali kontrol edip, herhangi bir tutarsızlık yok ise ve maaşlarını iptal etmelerine gerek yoktur. ( Adalet tazminatı ödeyen kurumların evraklarını iyice kontrol etmeleri gerekmektedir. Zira yapılan son kbs çalışması bu kurumları kapsamaktadır.

4 thoughts on “KBS ve SGK duyurusu 25.01.2022”

Bir cevap yazın