Yazıyı Paylaş

ÖNEMLİ DUYURU

Mart 2022 memur maaş hesaplamasında Hazine ve Maliye Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında 03.03.2022 tarihine kadar hesaplama yapanların vergi matrahından kaynaklanan bir sorundan dolayı yeniden hesaplama yapmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ DUYURU

4B Sözleşmeli Personel Modülünde; Ocak 2022 maaş dönemine ait % 2,5 puan refah payı ödemesi hesaplamaya açılmıştır. 

Bu Kapsamda;

1- Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından Ocak 2022 ve Refah Payı Hesabı seçilerek hesaplama, bordro icmal ve ödeme emri belgesi alınarak ödeme süreci tamamlanacaktır.

2- Banka Listesini harcama birimleri tarafından disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka şubelerine ulaştırılması gerekmektedir.

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (2022/4)

1- Döner Sermaye Ödemelerinde Matrah Birleştirilmesi ile Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Uygulamasının Döner Sermaye İşlemleri Modülünden Yapılması Hakkında

Bilindiği üzere, 2022/3 Sıra No’lu KBS Duyurusu ile 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci Maddesi ile değişen Gelir ve Damga Vergisi İstisna Uygulaması hakkında gerekli bilgilendirme harcama birimleri ile muhasebe birimlerine yapılmıştır.

Bu kez, ek ödemelerini (sabit ödeme) maaş ile birlikte döner sermaye bütçesinden alan personelin matrah birleştirilmesi ve kalan gelir ile damga vergisi istisnasının Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden uygulanabilmesi için;

1- Maaş hesaplamasının yapıldığı aya ait personelin maaş verileri (terfi gibi) girildikten sonra maaş hesaplamasının yapılması ve Maaş Raporları > Raporlar > Kontrol Raporlarında bulunan Gelir ve Damga Vergisi İstisna Raporunu alınmak suretiyle maaş ödemesinde dikkate alınan ve ilgili ayda kalan Gelir ve Damga Vergisi İstisna tutarlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu raporlarda bulunan Kalan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisna tutarları maaş ödemesinden sonra döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin (sabit ödeme) hesaplanmasında dikkate alınmalıdır.

2- Döner Sermaye İşlemleri Modülünden personelin toplam vergi matrahı (maaş, döner sermaye performans ve sabit ödeme dahil) ve ilgili aydaki sabit ödeme tutarlarının birleştirilerek girilmesi ve hesaplamanın yapılacağı ay ve yıl bilgisi seçildikten sonra Sisteme yüklenmesi gerekmektedir (Örneğin Mart 2022 maaş hesaplaması yapılır iken Şubat sonuna kadar ki toplam vergi matrahı ile mart ayına ait sabit döner sermaye matrahının toplamı Mart 2022 seçilerek yüklenecektir.) Ayrıca, KPHYS ‘ de maaş hesaplamasının tekrar yapılması gerekmektedir.

3- Döner Sermaye İşlemleri Modülünden yükleme yapılırken muhakkak Sistem üzerinde bulunan Şablonun kullanılması ve Şablon üzerindeki alanların hiç birinin boş bırakılmaması gerekmektedir. Örneğin; boş alan olması gereken yere Sıfır (0) girilmelidir.

2- Diğer Ödemelerde Matrah Birleştirilmesi ile Gelir ve Damga Vergisi İstisnasının Döner Sermaye İşlemleri Modülünden Yapılması Hakkında

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) dışında Sınav Ücreti/Diğer ödemeler adı altında ödeme yapılan kamu personelinin gelir vergisi matrah birleştirilmesi ile gelir ve damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi,

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) maaş almakla birlikte aynı zamanda Sistem dışında faklı bir Sistemden daha yüksek bir ücret (Maarif Vakfı vb.) alan ve vergi istisnası uygulanan personele KPHYS üzerinden mükerrer istisna uygulanmaması için,

KPHYS > Döner Sermaye İşlemleri Modülünde yer alan Şablona göre (yeni bir tip belirlenene kadar Sınav ücreti tipi seçilerek) hesaplamanın yapılacağı ay için personelin toplam vergi matrahı, istisna uygulanan gelir ve damga vergisi tutarları yüklenecektir.

KPHYS üzerinde maaş hesaplanırken vergi istisnasının uygulanmaması gerektiği durumda ilgili alanlara üst sınırdan istisna tutarlarının girilmesi gerekmektedir. Örneğin; Mart 2022 ayı için gelir vergisi istisna tutarı: 638,01 TL, damga vergisi istisna tutarı: 37.98 TL dir.

3- Toplu Sözleşme Kapsamında Yapılan İlave Ek Ödeme Hakkında

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranları artırılanlar için ilgili artış 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmakta olup sistemden hesaplanan normal maaş hesaplamalarında bu artış dikkate alınırken, 14 Günlük Fark Maaş hesaplamalarına dahil edilmediği tespit edilmiştir. Harcama Birimleri tarafından konunun incelenmesi ve 14 Günlük Fark Maaş Hesaplamasında eksik ödenen bu farkın tespit edilerek ilgili personele manuel olarak MYS’den ödenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın