Yazıyı Paylaş
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 4 SIRA NO KBS DUYURUYA EK DUYURUSU 

Bilindiği üzere, 2022/4 Sıra No’lu KBS Duyurusu ile Döner Sermaye Ödemelerinde Matrah Birleştirilmesi ile Gelir ve Damga Vergisi İstisna Uygulamasının Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) yer alan Döner Sermaye İşlemleri Modülünden ne şekilde yapılacağına dair gerekli bilgilendirme harcama birimleri ile muhasebe birimlerine yapılmıştır.

Bu kez, Kurum personelinin ek ödemelerini (sabit ödeme) maaş ile birlikte döner sermaye bütçesinden alanlardan; maaş ödemesinde gelir vergisi matrah yüklemesi yapılıp gelir ile damga vergisi istisnasının Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemine (KPHYS) yüklenmediği durumlar için;Maaş ödemesinden sonra Kalan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisna tutarları aynı ayda aynı ödeme tipinden birden fazla yüklenmeyeceğinden, işlem tipi “Döner Sermaye” yerine “Diğer” seçenek kullanılarak mükerrer istisna uygulanmaması için “Kalan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisna” tutarları sisteme yükleyebileceklerdir.

Bir cevap yazın