Yazıyı Paylaş

Maaşı peşin alıp daha sonradan açığa alınan personelden maaş iadesi alınıp alınmayacağı konusunda bazı mutemet üyelerimizde tereddütler oluşmuştur. Bu yüzden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 25/07/2016 tarihli 64314391-110.01.10.02-[546-275]-6492 sayılı görüşünü ve diğer kanuni dayanaklarını paylaşacağım.

Bu görüşte, görevden uzaklaştırılmalarına rağmen maaşları peşin olarak tam yatırılmış memurlardan ise fazla ödenen üçte birlik kısmın borç çıkarılarak geri alınacağını bildirilmiştir. Görüşü indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SGK Primi gönderilen personel açığa alınırsa 1/3 kısım için sgk primleri geri istenmeyecektir. SGK prim iade ekranında bununla ilgili program çalışması devam etmektedir.

Ayrıca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesi hükmü gereğince, memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenmekte, emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmamaktadır. Bu maddede açıkça belirtildiği üzere sadece emekli ve ölüm hallerinde kişiden maaş iadesi geri alınmamaktadır. Görevden uzaklaştırılan personelden çalışmadığı günler için maaşın 1/3 lük kısmı geri alınması gerekir.

Örneğin : 15 nisan’da peşin maaş alan bir personel 20 Nisan mesai bitimi itibariyle açığa alınırsa kişiye ödenen 15 Nisan 14 Mayıs Dönemine ait maaştan 21 Nisan ile 14 Mayıs arasını kapsayan tutarın 1/3 lük kısmı geri alınır.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 141 inci maddesinde; “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Bu süre içinde dediği için gayet açık bir şekilde kişinin açığa alındıktan sonra maaşının 3/2 olduğu belirtilmiştir.

Emekli Kesenekleri Yarım Gidecek

Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra SGK da görevden uzaklaştırılan memurların emekli keseneklerine açıklık getirdi. SGK’nın gönderdiği yazıda, görevden uzaklaştırılan memurların aybaşından görevden uzaklaştırma tedbirinin alındığı tarihe kadarki günler için sigorta primine esas kazançlarının tamamı, görevden uzaklaştırma tarihinden ay sonuna kadarki günler için ise prime esas kazançlarının yarısı üzerinden prim ödenmesi gerektiği bildirildi.

Bir cevap yazın