Yazıyı Paylaş

Bilindiği üzere, sözleşmeli personelin iş sonu tazminatına hak kazanma, hesaplanma ve ödenme koşulları “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” 7 nci maddesi ile düzenlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilirken görevinden ayrılan personeline ödenecek iş sonu tazminatına esas olmak üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emsali Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenebilecek emekli ikramiyesi tutarının bildirilmesi Kurumumuzdan talep edilmektedir.

Bürokrasinin kaldırılması, kurumlar arası yazışmalara bağlı zaman ve hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ödeyecekleri iş sonu tazminatı tutarlarının kendilerince hesaplanabilmesi için Kurumumuzun

www.sgk.gov.tr” resmi internet sitesine “https://sgkt.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Ikramiye4a.do

linkinden ulaşabilecekleri “İŞ SONU TAZMİNATI HESAPLAMA” modülü eklenmiştir.

Buna göre, 01 Nisan 2022 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen personele ödenecek iş sonu tazminatı tutarlarına ilişkin hesaplamaların, “İş Sonu Tazminatı Hesaplama Rehberi” esas alınarak, Kurumumuzdan talep edilmeden ilgili kurumlarca yapılabileceği ve hesaplamaların raporlanabileceği hususu,

Önemle duyurulur.

Kaynak: SGK

Bir cevap yazın