Yazıyı Paylaş

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU


SIRA NO: (2022/10)

 1. MEMUR 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ;
  Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi 18.07.2022 tarihinden itibaren harcama birimlerinin kullanımına açılacak olup, KBS’ de 14 günlük fark maaş hesaplamaları aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır;
  1.1. 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri
  Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması; 01 Temmuz 2022 – 14 Temmuz 2022 maaş döneminde maaş hesaplaması eski katsayı üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır.
  Bu nedenle, 01.07.2022 tarihinden sonra işe başlayan ve Temmuz-2022 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Temmuz 2022 dönemi kıst maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.
  Ancak, 15.06.2022 – 14.07.2022 maaş döneminde eski katsayı üzerinden maaşını alan ve nakil gibi nedenlerle 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Formunda bilgileri çıkmıyor ise; bu gibi durumda olan personelin bilgilerinin aktarılması işlemi KBS 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan “MAAŞ FARK TABLOSUNA AKTARMA” formundan yapılacaktır.
  Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş ödemesi yapılması gerektiği halde KBS-Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda kaydı bulunmayan personel için ise; KBS-FARK MAAŞ TABLOSUNA AKTARMA Formunda Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak SORGULA butonuna tıklanacak ve daha sonra da AKTAR butonuna tıklanmak suretiyle ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımının yapılması sağlanacaktır.
  1.2. Haziran Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Temmuz Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince Ödenmiş Olması)
  Harcama biriminin banka şubesi değişikliği nedeniyle Temmuz ayı maaşları yeni banka şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden
  kayıtlı olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince KBS- 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan “14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar” formundan yapılacaktır.
  1.3. 14 Günlük Fark Maaş Modülünde Münferit Hesaplama Yapılabilmesine Rağmen Münferit Ödeme Emri Belgesi Oluşturulamaması
  14 Günlük Fark Maaş Modülünde münferit hesaplama yapılabilmesine rağmen münferit ödeme emri belgesi oluşturulamaması nedeniyle öncelikle Maaş Bilgi Girişi Ekranında kayıtlı olan personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir (İşlem Kodları mutlaka kontrol edilmelidir). Bu kontrolün yapılabilmesi için Maaş Raporları < 14 Günlük Fark Maaş Raporları menüsüne “Fark Maaş Bilgi Girişi Kontrol Listesi” eklenmiştir.
  Ayrıca, ilgili harcama birimi için kurumsal hesaplama yapıldıktan herhangi bir nedenle personele münferit olarak maaş hesaplanması ve ödenmesi gerektiğinde; hesaplama işlemi 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Ekranından yapılacak olup, ödeme emri belgesi MYS üzerinden manuel oluşturularak, muhasebe birimlerine gönderilecektir.
  1.4. Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan “27-Fark Tazminatı” ve “29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark Maaşları
  Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu “27- Özelleştirme Fark Tazminatı” veya “29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” girilen personele fark maaş hesaplaması yapılmamaktadır.
  Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark tazminatı ödenmemesi gerekiyorsa; 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda Diğer Tazminat Bilgi Girişi Tablosundan 27- Özelleştirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı kodunun silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması gerekmektedir.
  1.5. 14 Günlük Fark Maaş BES Kesintilerinin Gönderilmesi
  5510 sayılı Kanuna tabi olup, 14 günlük fark maaşlarından BES kesintisi yapılanlara ilişkin “BES kesinti Listeleri” merkezden 19 Temmuz 2022 tarihi itibariyle her gün elektronik ortamda Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. ye aktarılacaktır.
  Bu kapsamda;
  1- Genel Bütçeli Kamu İdareleri için KEÖS’ den nakit talep edilen harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında,
  2- KEÖS kapsamı dışındaki kamu idareleri için ise (Özel Bütçeli İdareler), muhasebe kayıt formunda onay işlemi yapılan harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında,
  merkezden Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. ye aktarılacaktır.
  Ayrıca, BES kesinti tutarlarını herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermeden, mevzuatta belirlenen en geç ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirket/şirketlerinin hesabına aktarılması mecburiyeti nedeniyle; 14 günlük fark maaş ödemesi yapıldıktan sonra muhasebe birimlerince aynı gün BES gönderme kayıtlarına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması ve BES kesinti tutarlarını emeklilik şirket/şirketlerinin hesabına aktarmaları gerekmektedir.
 2. KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ;
  Kadro karşılığı sözleşmeli personel için 14 günlük fark maaş hesaplamaları 19.07.2022 tarihinde açılacaktır.
 3. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK ÜCRET İŞLEMLERİ;
  4/b sözleşmeli personel için 14 günlük fark ücret hesaplamaları 19.07.2022 tarihinde açılacaktır.
  4.- 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ HESAPLAMALARINA İLİŞKİN BANKA LİSTELERİNİN İLGİLİ BANKALARA ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ;
  14 Günlük Fark Maaş Hesaplamalarına ilişkin banka listelerinin ilgili banka şubelerine merkezden elektronik ortamda aktarılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi ve henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, 14 günlük fark maaş banka listelerinin harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka şubelerine ulaştırılması gerekmektedir.
  Bilgilerini ve ödemelerde aksama yaşanmaması için muhasebe birimleri ile harcama birimleri tarafından gereken tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.
  (e-İmzalıdır)
  Abdullah GÖKGÖZ Bakan a. Daire Başkanı
  DAĞITIM :
 • 81 İl Valiliğine
 • 5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvelde Sayılan İdarelere
 • 5018 Sayılı Kanuna Ekli Iı ve Iıı Sayılı Cetvelde Yer Alıp KBS Personel Modülünü Kullanan İdarelere ——————————————————————————————– ÖNEMLİ DUYURU 2022/9 Sayılı KBS Duyurusunda açıklandığı üzere; -Sağlık Bakanlığına bağlı taşra birimlerinin sabit ek ödeme tutarları, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Bordro Sisteminden (EKOBS) alınarak Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemine merkezden yüklenmiştir. Ancak Merkezden yapılan incelemede; bazı personelin Maaş Bilgi Girişi, Maaş Unsurları Formunda 37- Ek Ödeme (666 Sayılı KHK) tazminat kodundan veri girişi yapılmış olması nedeniyle Duyuru alanına eklenen Excel Listesinde bulunan Memur ve Sözleşmeli personele ait EKOBS tan alınan 88- Sabit Ek ödeme tutarları eklenememiştir. Harcama birimleri tarafından duyuru eki listede bulunan personel kontrol edilerek, bu personele 88- Sabit Ek Ödeme ödenmesi gerekiyorsa, 37 tazminat kodunun Maaş Bilgi Girişinden silinmesi ve ödenmesi gereken tutarın manuel olarak MYS Sisteminden girilerek ödenmesi gerekmektedir. ——————————————————————————————
  ÖNEMLİ DUYURU 2022/8 Sayılı KBS Duyurusunda açıklandığı üzere; -Sağlık Bakanlığına bağlı taşra birimlerinin sabit ek ödeme tutarları, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Bordro Sisteminden (EKOBS) alınarak Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemine merkezden yüklenmiştir. Ancak Merkezden yapılan incelemede; merkezden yüklenen tutarla kurum mutemedi tarafından manuel olarak girilen tutar arasından uyumsuzluk olduğu anlaşıldığından bu kişilerin 88- Sabit ek ödeme tutarları kontrol edilerek doğru verinin girilmesi gerekmektedir. Uyumsuzluk bulunan personelin bilgileri Duyurular Sayfasına Excel dosyası olarak eklenmiştir. PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
  SIRA NO: (2022/9)
  Bakanlığımız tarafından, 01/07/2022-31/12/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayıları belirleyen mali ve sosyal haklar konulu, 04/07/2022 tarih ve 1342135 sayılı Genelge yayımlanmış bulunmaktadır.
  Buna göre, söz konusu genelgeyle belirlenmiş olan yeni katsayılar Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemine (KPHYS) yüklenmiş olup, harcama birimleri ile muhasebe birimleri KPHYS üzerinden işlemlerini aşağıda yapılan açıklamalara göre yürütmeleri gerekmektedir.
  Buna göre;
  1.MEMUR MAAŞ İŞLEMLERİ
  Memur maaş işlemlerine ilişkin katsayı bilgileri merkezden otomatik olarak güncellenmiş olup; harcama birimleri tarafından personelin veri girişi, maaş hesaplaması, ödeme emri belgesi oluşturulması ve elektronik ortamda aktarılması ile imza süreçleri tamamlanarak muhasebe birimine gönderilmesi 06/07/2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.
  Ayrıca harcama birimleri tarafından maaş hesaplaması yapıldıktan sonra Ödeme Emri Belgesi, Banka Listesi ve Bordro İcmal raporunun (Belgelerin içerikleri de kontrol edilmelidir, özellikle Ödeme Emri Belgesinin) karşılıklı kontrol edildikten sonra Ödeme Emri Belgesinin muhasebe birimine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 1. SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MAAŞ/ÜCRET İŞLEMLERİ:
  Sözleşme Ücretlerinin Arttırılması;
  Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 657 sayılı Kanuna tabi 4/B?li sözleşmeli personele ait sözleşme ücretleri merkezden (% 41,69) oranında artırılmış olup; harcama birimleri tarafından hesaplama işlemi yapıldıktan sonra gerçekleştirme görevlisi (maaş mutemedi) tarafından Raporlar menüsünde bulunan Sözleşme Ücreti Kontrol Listesi Raporundan personelin sözleşme ücretinin mutlaka kontrol edilmesi, muhasebe birimine gönderme işleminin 06/07/2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.
  Ayrıca, söz konusu genelgede belirlenen zam oranı dışında başka bir sebeple sözleşme ücreti değişen personelin sözleşme ücretinin, gerçekleştirme görevlisi (maaş mutemedi) tarafından Bilgi Giriş ekranında yer alan Maaş Unsurları modülünden silinip, yeni sözleşme ücretinin tekrar girilmesi gerekmektedir.
  3-BANKA İŞLEMLERİ:
  Bakanlığımız 28.06.2022 tarihli ve 1324909 sayılı Genelgesine göre, Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara 15/07/2022 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişlerinin 657 sayılı Kanunun 164 üncü ve ek 24 üncü maddesi uyarınca, 08/07/2022 tarihinde ödenebilmesi için; Muhasebeleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, maaş ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Yapı ve Kredi Bankası, ING Bank A.Ş, QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası Şubelerinden yapılan harcama birimleri maaş mutemetlerince KBS>Banka Listesi Maaş Aktarma formundan gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.
  Ayrıca, Maaş banka disket bilgileri ilgili bankalara,
  06.07.2022 Çarşamba günü saat 16.00′ da ve
  07.07.2022 Perşembe günü saat 14.00′ de merkezden
  gönderilecektir.
 2. 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ:
  Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi, Maaş Farkları Menüsünde bulunan 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formu üzerinden yapılacak olup; söz konusu Genelgede, `01/07/2022-14/07/2022 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.? olarak belirtildiğinden, bu Form ayın 18 i itibarıyla kullanıma açılacak ve konuyla ilgili KBS duyurusu da bu tarihten sonra yapılacaktır.
 3. SABİT EK ÖDEME GİRİŞLERİ:
  2022/8 Sayılı KBS Duyurusunda açıklandığı üzere;
  -Sağlık Bakanlığına bağlı taşra birimlerinin sabit ek ödeme tutarları, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Bordro Sisteminden (EKOBS) alınarak Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemine merkezden yüklenecektir.
 • Üniversitelerde (Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter gibi Bu Madde Kapsamına Giren Unvanlar ile Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama Birimleri vb.) görevli personel ile Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödeme tutarları belirlenen şablona uygun olarak hazırlanarak, KPHYS Sisteminde hazırlanan Döner Sermaye İşlemleri Modülünde bulunan BRÜT SABİT EK ÖDEME GİRİŞ tipinden toplu olarak Sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenilen brüt sabit ek ödeme tutarı, 88 Tazminat koduna alınarak maaşla birlikte ödenecek ve kurum ile personel bordrosunda gösterilecektir. Sabit Ek Ödeme Tutarları ile ilgili mutlaka harcama birimlerinde yetkilendirilen personel tarafından Sabit Ek Ödeme Raporu alınarak (Döner Sermaye İşlemleri > Raporlardan Yıl:2022 Ay: Temmuz Tip: Döner Sermaye Rapor Adı: Sabit Ek Ödeme Raporu şeklinde) gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.
  Bilgilerini ve harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından maaş ödemesinde gecikmeye sebebiyet verilmemesi bakımından gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.
  (e-İmzalıdır)
  Ömer İYİGÜN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı
  PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
  SIRA NO: (2022/8)
  1- TEMMUZ 2022 MAAŞ DÖNEMİ MAAŞ/ÜCRETLERİN ERKEN ÖDENMESİ KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR;
  Bakanlığımız 28.06.2022 tarihli ve 1324909 sayılı Genelgesi uyarınca; Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/07/2022 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Kanunun 164 üncü ve ek 24 üncü maddesi uyarınca, 08/07/2022 tarihinde ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.
  Buna göre,
  I. Maaş/ücret ödemelerini Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden yürüten Harcama Birimleri tarafından, Temmuz-2022 maaş/ücret ödemesini erken ödeme olarak Sistem üzerinden yapabilmeleri için; Personelin maaşını etkileyen özlük bilgilerinde ve maaş unsurlarında değişiklik gerektiren terfi, işten ayrılma, işe başlama, naklen atanma vb durumlara ilişkin bilgi girişlerinin ilgili insan kaynakları
  birimleri ile görüşülerek, ivedilikle Sisteme girilmesi ve personelin bilgilerinin güncel tutulması gerekmektedir.
  II. Haziran ayı ek ders ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması bakımından; ek ders veri girişi, hesaplama ve muhasebe birimine gönderme işlemlerinin en geç 04.07.2022 tarihi saat 13:30’a kadar tamamlanması gerekmektedir.
  2- SABİT EK ÖDEME TUTARLARININ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ;
  Bilindiği üzere, 23 Haziran 2022 tarih ve 31875 sayılı Resmi Gazetede 7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca; Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Üniversitelerde (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Uygulama Birimleri vb) ödenmekte olan performansa bağlı ek ödeme tavanlarının arttırılması ve yine döner sermaye bütçesinden ödenmekte olan sabit ek ödeme tutarlarının Merkezi Yönetim Bütçesinden ödenmesi hükmü getirilmiştir.
  Buna göre, maaş işlemlerini (memur, sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli personelin) KBS- Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinden yürüten harcama birimleri aşağıda yapılan açıklamalara göre işlemlerin yürüteceklerdir;
  2.1. Sağlık Bakanlığına Bağlı Harcama Birimleri
  Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 30.06.2022 tarihli ve 94036355/869 sayılı yazısında; “3- 2022 Temmuz dönemine mahsus olmak üzere 209 sayılı Kanun kapsamındaki sabit Ek ödemeler (5 inci maddede belirtilen personelin sabit ek ödemeleri hariç) Bakanlığımız ÇKYS (Ek Ödeme Tahakkuk Menüsü) ve EKOBS üzerinden harcama birimlerince en geç 5 Temmuz 2022 saat 12:00’a kadar hesaplanacaktır. Bu kapsamda hesaplanan brüt ve net tutarlar KBS maaş bordrosunda yer almak üzere Bakanlığımız Merkez Teşkilatınca Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecektir.
  4- Maaşları Merkezi Yönetim Bütçesinden ödenen personelin 2022 Temmuz döneminden itibaren sabit ek ödeme tutarları personelin maaşıyla birlikte merkezi yönetim bütçesinden ödeneceğinden; maaş/ücret ödemeleri KBS- Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi(KPHYS) üzerinden gerçekleştirilen personelin sabit ek ödeme işlemlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından yapılacak duyuruya göre işlem yapılacaktır.” denilmektedir.
  Bu bağlamda, maaş ve ücret ödemeleri KBS- Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi(KPHYS) üzerinden gerçekleştirilen ve merkezi yönetim bütçesinden sabit ek ödeme ödenmesi gereken personelin (memur, sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli) sabit ek ödeme işlemleri harcama birimleri tarafından aşağıdaki açıklamalara göre yürütülecektir.
  2.1.1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Laboratuvarlarda Çalışanlar hariç) Görevli Personele Ödenecek Sabit Ek Ödeme;
  Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görevli personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi hükmü ve Eki (1) Sayılı Cetvelde belirlenen oranlara göre ödenmesi gereken Ek Ödeme Tutarı, harcama birimlerinde yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından Sistemde tanımlı bulunan 37-Ek Ödeme (666 KHK) kodu seçilip, personelin alması gereken ek ödeme oran bilgisi girilip, maaş hesaplandıktan sonra ödenecektir.
  2.1.2. Sağlık Bakanlığına bağlı taşra birimlerinde;
  a- Eğitim görevlisi, uzman tabip, tabip, diş tabibi gibi unvanlarda çalışan personele 209 Sayılı Kanunun Ek 3 üncü Maddesi Hükmü Uyarınca Yapılacak Sabit Ek Ödeme Alan Personele,
  b- Sağlık Hizmetleri sınıfında görev yapan Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Röntgen, Laboratuvar Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Diyetisyen, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Sağlık Teknisyeni vb unvanlarda çalışan Tabip Dışı Personele,
  2022-Temmuz maaş dönemi için ödenmesi gereken sabit ek ödeme tutarları Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 30.06.2022 tarihli ve 94036355/869 sayılı yazısında belirtildiği üzere, Sağlık Bakanlığının Ek Ödeme E Bordro (EKOBS) Sisteminden 05 Temmuz 2022, saat 12:00’a kadar hesaplanması gerekmektedir.
  Bu hesaplamaya göre personelin TCKN, Oran, Brüt Tutar, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Net tutar bilgileri EKOBS Sisteminden elektronik ortamda alınarak, KPHYS Sisteminde 88- Sabit Ek Ödeme Tazminat koduna otomatik yüklendikten sonra harcama birimlerince maaş hesaplanıp ödenecek ve kurum ile personelin bordrosunda bu tutar gösterilecektir.
  Bu madde kapsamında bulunan personelin maaş hesaplamaları 05 Temmuz 2022, saat 14.00 itibariyle açılacaktır.
  2.2. Üniversitelerde (Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter gibi Bu Madde Kapsamına Giren Unvanlar ile Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama Birimleri vb.);
  Bu kapsamda bulunan personele ödenen sabit ek ödeme tutarının belirlenmesinde, 375 sayılı KHK Eki 1 Sayılı Ek Ödeme Tablosunda belirlenen ek ödeme oranlarının % 20 arttırılarak ödenmesi ve 375 sayılı KHK Ek 9 uncu maddesine göre ödenmesi gereken ek ödeme tutarından az olmaması gerektiğinden;
  2022 – Temmuz maaş dönemi için sabit ek ödeme tutarları harcama birimleri tarafından, TCKN ORAN BRÜT SABİT EK ÖDEME TUTARI GELİR VERGİSİ (Vergi İstisnası Uygulanmamış Tutar) DAMGA VERGİSİ (Vergi İstisnası Uygulanmamış Tutar) NET SABİT EK ÖDEME TUTARI
  Formatında hazırlanarak, KPHYS Sisteminde hazırlanan Döner Sermaye İşlemleri Modülünde bulunan tipinden toplu olarak Sisteme yüklenecektir. BRÜT SABİT EK ÖDEME GİRİŞ Sisteme yüklenilen brüt sabit ek ödeme tutarı, 88-Tazminat koduna alınarak maaşla birlikte ödenecek ve kurum ile personel bordrosunda gösterilecektir.
  2.3. Adli Tıp Kurumu Personeli;
  Bu kapsamda bulunan personele ödenen sabit ek ödeme tutarının belirlenmesinde, 375 sayılı KHK Eki 1 Sayılı Ek Ödeme Tablosunda belirlenen ek ödeme oranlarının % 20 arttırılarak ödenmesi ve 375 sayılı KHK Ek 9 uncu maddesine göre ödenmesi gereken ek ödeme tutarından az olmaması gerektiğinden;
  2022 – Temmuz maaş dönemi içi sabit ek ödeme tutarları harcama birimleri tarafından, TCKN ORAN BRÜT SABİT EK ÖDEME TUTARI GELİR VERGİSİ (Vergi İstisnası Uygulanmamış Tutar) DAMGA VERGİSİ (Vergi İstisnası Uygulanmamış Tutar) NET SABİT EK ÖDEME TUTARI
  Formatında hazırlanarak, KPHYS Sisteminde hazırlanan Döner Sermaye İşlemleri Modülünde bulunan BRÜT SABİT EK ÖDEME GİRİŞ tipinden toplu olarak Sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenilen brüt sabit ek ödeme tutarı, 88 Tazminat koduna alınarak maaşla birlikte ödenecek ve kurum ile personel bordrosunda gösterilecektir.
  Bu konuda, Temmuz 2022 maaş döneminde uygulanacak katsayıların belirlenmesinden sonra ayrıca bir duyuru daha yapılacaktır.
  Bilgilerini ve maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması bakımından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.
  Ömer İYİGÜN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

Bir cevap yazın