Yazıyı Paylaş
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU SIRA NO: (2022/12) 

1- Sabit Ek Ödeme Tutarlarının Merkezi Yönetim Bütçesinden Ödenmesin Hakkında
Bilindiği üzere, 23 Haziran 2022 tarih ve 31875 sayılı Resmi Gazetede 7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca; Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Üniversitelerde (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Uygulama Birimleri vb) ödenmekte olan performansa bağlı ek ödeme tavanlarının arttırılması ve yine döner sermaye bütçesinden ödenmekte olan sabit ek ödeme tutarlarının Merkezi Yönetim Bütçesinden ödenmesi hükmü getirilmiştir.
Buna göre, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden maaş işlemlerini (memur, sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli personelin) yürüten harcama birimleri tarafından aşağıda yapılan açıklamalara göre işlemlerini yürüteceklerdir;

1.1. Sağlık Bakanlığına Bağlı Taşra Birimlerde
a- Eğitim görevlisi, uzman tabip, tabip, diş tabibi gibi unvanlarda çalışan ve 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi hükmü uyarınca Sabit Ek Ödeme alması gereken personel için Sistemde 89- Sabit Ek Ödeme (209sk) tazminat kodu tanımlanmış ve önceki aylarda Sağlık Bakanlığının Kamu Hastaneleri Ek Ödeme E-Bordro (EKOBS) alınan verilere göre merkezden yüklenmiştir. Harcama birimlerinde yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından bu bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.
b- Sağlık Hizmetleri sınıfında Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Röntgen, Laboratuvar Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Diyetisyen, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Sağlık Teknisyeni vb unvanlarda çalışan Tabip Dışı Personel için88- Sabit Ek Ödeme (Nisbi) tazminat kodu tanımlanmış ve önceki aylarda Sağlık Bakanlığının Kamu Hastaneleri Ek Ödeme E-Bordro (EKOBS) alınan verilere göre merkezden yüklenmiştir. Harcama birimlerinde yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından bu bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.

1.2. Üniversitelerde (Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter gibi Bu Madde Kapsamına Giren Unvanlar ile Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama Birimleri vb.);Bu kapsamda bulunan personele ödenen sabit ek ödeme tutarının belirlenmesinde, 375 sayılı KHK Eki 1 Sayılı Ek Ödeme Tablosunda belirlenen ek ödeme oranlarının % 20 arttırılarak ödenmesi ve 375 sayılı KHK Ek 9 uncu maddesine göre ödenmesi gereken ek ödeme tutarından az olmaması gerektiğinden; 2022 ? Eylül maaş dönemi için sabit ek ödeme tutarlarına ilişkin oranların harcama birimlerinde yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından 88- Sabit Ek Ödeme (Nisbi) tazminat koduna girilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

1.3. Adli Tıp Kurumu Personeli;Bu kapsamda bulunan personele ödenen sabit ek ödeme tutarının belirlenmesinde, 375 sayılı KHK Eki 1 Sayılı Ek Ödeme Tablosunda belirlenen ek ödeme oranlarının % 20 arttırılarak ödenmesi ve 375 sayılı KHK Ek 9 uncu maddesine göre ödenmesi gereken ek ödeme tutarından az olmaması gerektiğinden; ; 2022 ? Eylül maaş dönemi için sabit ek ödeme tutarları harcama birimlerinde yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından 88- Sabit Ek Ödeme (Nisbi) tazminat koduna girilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bu konuda; maaş işlemleri Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden (memur, sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli personelin) yürüten harcama birimleri tarafından Maaş Raporları > Kontrol Raporu> MEMUR 88-89 TAZKOD KONTROL RAPORU, 4b Ücret Raporları > Kontrol Raporları > 4B 88-89 TAZKOD KONTROL RAPORU, KKSP Ücret Raporları > Kontrol Raporları > KK 88-89 TAZKOD KONTROL RAPORU alınarak hesaplama yapılmadan önce gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. 

2- KPHYS Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Uygulaması Hakkında
Bilindiği üzere, 2022/3 ve 2022/4 Sıra No’lu KBS Duyuruları ile 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci Maddesi ile değişen Gelir ve Damga Vergisi İstisna Uygulaması hakkında gerekli bilgilendirme harcama birimleri ile muhasebe birimlerine yapılmıştı.
Bu kez, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) ilk defa işe başlayanlar (açıktan atama) ile ücretsiz izin dönüşü, askerlik dönüşü gibi yıl içinde değişik aylarda göreve başlayan personele uygulanması gereken gelir ve damga vergisi istisna tutarları ile ilgili Sistemde güncellemeler yapılmıştır. Maaş hesaplandıktan sonra bu durumda olan personele uygulanan vergi istisnasının mutlaka harcama birimlerinde yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu konuda; maaş işlemlerini Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden (memur, sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli personelin) yürüten harcama birimleri tarafından Maaş Raporları > Kontrol Raporu> GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNA RAPORU, 4b Ücret Raporları > Kontrol Raporları > GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNA RAPORU, KKSP Ücret Raporları > Kontrol Raporları > GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNA RAPORU alınarak gerekli incelemenin yapılması gerekmektedir.


Harcama birimleri tarafından Ağustos 2022 maaş döneminde bu kapsamda olup fazla istisna uygulanan personelin var olup olmadığının kontrol edilmesi, var ise mevcut mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması bakımından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.
One thought on “KBS DUYURUSU 06.09.2022”

Bir cevap yazın