Yazıyı Paylaş
    EK AÇIKLAMA_03.01.2023 
Merkezden kişi bazında yeni bir ek gösterge yüklemesi/güncellemesi yapılmayacak olup merkezden yüklenmeyen/güncellenmeyen ek göstergeler kişi bazında Kurum mutemetleri tarafından girilecek/güncellenecektir. Merkeze sadece Referans Cetvellerindeki eksik unvanlar/Oran/Puan için çağrı açılması veya e-posta  gönderilmesi gerekmektedir. Mahallinden yapılacak giriş/güncelleme işlemleri “Personel Ödemeleri İle İlgili 2023 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Kılavuzu” nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.Ayrıca, 7417 sayılı Kanunda yer verilmeyen unvanlar veya kadro dereceleri için ek gösterge referans cetvelinde merkezden ekleme/güncelleme talebi yapılmayacaktır.————————————————————————————————————-

Bir cevap yazın