Yazıyı Paylaş

Merkez tarafından ek göstergesi güncelleme yapılmayan personelin, ek gösterge değişikliğini mutemetler tarafından yapılması gerekmektedir. Ek gösterge kontrol raporunda merkezden/değiştirilmedi ifadeleri kaldırılarak yerine ”güncellendi/yapılmadı” ifadeleri kullanılmıştır.

Yapılmadı yazan personel girişleri mutemetler tarafından yapılacaktır.

KBS Maaş İşlemleri>Maaş Raporları Raporlar>Kurum Bazında Maaş Dökümleri>Kontrol
Raporları>Memur Ek Gösterge Kontrol Raporundan kontrol edilerek güncellenmesi
gerekmektedir.

Bir cevap yazın