Yazıyı Paylaş
 1. GENEL AÇIKLAMALAR
  Bilindiği üzere, 01.07.2022 tarihli ve 7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda
  ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05.07.2022 tarihli ve
  31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanında yer alan düzenlemelerin yanı sıra söz konusu
  Kanun ile çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında, sigortalıların başta ek gösterge rakamları olmak
  üzere emekli aylığı, emekli ikramiyesi ve makam tazminatı gibi özlük ve sosyal güvenlik haklarına etki
  eden değişiklikler yapılmıştır.
  Bu değişikliklerin, ilgililer adına Kurumumuza gönderilmesi gereken kesenek ve kurum karşılığı
  ile sigorta primleri gibi sosyal güvenlik yükümlülükleri üzerinde de etkisi bulunmaktadır.
  Buna göre, 7417 sayılı Kanunun Kurumumuz görev alınında yer alan maddeleri kapsamında
  yürütülecek işlemlerin usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.
 2. TAZMİNAT AYLIĞI EK GÖSTERGE GRUPLARI VE YANSITMA ORANLARI
  2.1. Genel Uygulama
  Bilindiği üzere, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 70 inci maddesinin (b) bendinde düzenlenen ve
  kısaca “Tazminat Aylığı” olarak adlandırılan tutar, en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil)
  brüt tutarının, ek gösterge rakamları gruplarına göre belirlenen yüzde oranları (tazminat aylığı yansıtma
  oranları) ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.
  Söz konusu………………

Bir cevap yazın