Yazıyı Paylaş
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
SIRA NO: (2023/1)
 
Bakanlığımız Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından, 01/01/2023-30/06/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayıları belirleyen mali ve sosyal haklar konulu, 05/01/2023 tarihli ve 1818123 sayılı 1 Sıra No.lu Genelge yayımlanmış bulunmaktadır.


Buna göre, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden maaş işlemleri yürütülen kamu personelinin maaş/ücret hesaplamasında esas alınacak katsayı, puan gibi referans bilgileri Sistemde tanımlanarak,06/01/2023 tarihi itibarıyla maaş hesaplanabilmesi için Sistem kullanıma açılacaktır.


Diğer taraftan, “Personel Ödemeleri İle İlgili 2023 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Kılavuzu” 02.01.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Web Sayfasının Uygulama Kılavuzları (https://muhasebat.hmb.gov.tr/kbs-kilavuzlari) bölümüne eklenmiş ve yapılan KBS duyuruları ile kullanıcılar bilgilendirilmişti.


Ayrıca, Sistemde kayıtlı kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri kişi bazında %16,48 oranında merkezden artırılacak olup Sistemde hesaplatılmadan önce gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.


Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaşlar ile ilave artışlara yönelik hesaplama ve ödeme işlemleri 15 Ocak tarihinden sonra yapılacaktır.


Bilgileri ile maaş ödeme sürecinde herhangi bir sorun yaşanmaması bakımından harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz ve rica ederim.

Bir cevap yazın