Yazıyı Paylaş

İndir “7433 Sayılı Kanun Hakkında”

document.pdf – 884 defa indirildi – 141,21 KB

Bilindiği üzere, 19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Kanun, 26/1/2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Kanunun 3 üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner
sermayeli kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarını düzenleyen
geçici 48 inci madde eklenmiştir. Ayrıca 14/2/2023 tarihli ve 122 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında
Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesiyle
657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinde yer alan başvuru ve atanma süreleri uzatılmıştır.
657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin son fıkrasında, anılan maddenin uygulamasında
ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda uygulama
birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların
yapılması gerekli görülmüştür.

Bir cevap yazın