Aile Yardımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

05.07.21 2575 kere görüntülenmiştir.

Aile yardımı nasıl alınır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu göre bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için belli tutarlarda ödeniyor. Dolayısıyla bir memurun eşi ücret karşılığı bir yerde çalışıyorsa veya SGK’dan emekli aylığı, malullük aylığı gibi ödemeler alıyorsa, bu durumda memura aile yardımı ödenmesi söz konusu değil.

Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:

Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

Eş için ödenecek aile yardımı, 2.273 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:

Madde 204 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

Madde 205 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

Eşi Bağ-Kur’lu olan memurların eşi için aldığı aile yardımı ödenir mi?

Yukarıda da bahsedildiği üzere eş için devlet memuruna ödenen aile yardımı ödeneği eşin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması ya da sosyal güvenlik kurumundan aylık almaya başlaması halinde ödeme dönemi başından itibaren kesilmektedir.

Eşi isteğe bağlı Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen devlet memurlarının eş için almış olduğu aile yardımı ödeneği kesilmez. Çünkü isteğe bağlı Bağ-Kur’da bir işverene bağlı olarak bir işyerinde menfaat karşılığı gelir elde etme ya da yaptığı içinden dolayı gelir elde etme durumu yoktur. Dolayısıyla eşi isteğe bağlı Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen devlet memurlarının eşi için almış olduğu aile yardımı ödeneği kesilmez.

Ancak ticari faaliyetinden dolayı (esnaflık, şirket ortaklığı v.s.) ya da çiftçilik kaydından dolayı Bağ-Kur’lu olan eşler yaptığı işten gelir elde ettiğinden ve menfaat karşılığı bir iş olarak tanımlanabileceğinden bu kapsamda Bağ-Kur’lu olan eşler için devlet memuruna aile yardımı ödeneği ödenmez.

İşsizlik maaşı alan eş için aile yardımı ödenir mi?

İşsizlik maaşı alan eşin fiili çalışması olmadığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilebilecek bir aylık ya da gelir almadığı düşünüldüğünde işsizlik maaşı alan bir eş için devlet memuruna aile yardımı ödenmesi gerekmektedir.

Ücretsiz izne ayrılan eş için aile yardımı ödenir mi?

Herhangi bir sebeple (doğum, askerlik, eğitim ve diğer haller) aylıksız izin kullanan ve bu dönem içerisinde menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eş için, memura aylıksız izin dönemlerinde eşi için aile yardımı ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Yorumlar

Yorum Yap