Engelli çocuğu olan memura çocuk yardım ödeneği

12.11.19 1186 kere görüntülenmiştir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Genel Hükümler” başlıklı 1 inci Kısmın “Engelli çocuk aile yardımı” başlıklı 43 üncü maddesinde;

“İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye göre 2019 yılının 2 nci altı aylık döneminde;

Örnek:
0-6 yaş arası çocuklar için 500X 0,138459= 69,23 TL çocuk yardımı ödenir. Çocuğun engelli olması durumunda bu tutar %50 artırımlı olarak toplamda 103,84 TL olarak ödenmesi gerekir. 6 yaş üstü çocuk içinde aynı uygulama yapılır.

Çocuğu Engelli olan Memurun KBS maaş bilgi giriş işlemleri ;

E-devlet üzerinden kişi aile durum bildirimi, aile yardım bildirimini doldurur. Çocuk menüsü kısmına engelli olan çocuk için giriş yapılır. Ardından mutemete gönder butonuna tıklanır.
Ya da e-devlet girişi yapamıyorsanız ilgili memurun aile bilgi girişinden çocuk bilgisi üstüne tıklanır ve engellilik durumu giriş yapılır. Sistem tarafından otomatikman maaşa yansıtılır farklı bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Bu ödeme engelli çocuğu olan kamu personeline, çocuk için aile yardımı ödemesinde geçerlidir. Memurun engelli olması halinde kişi için Engellilik İndirimi girişi yapılır ve kişiden kesilen gelir vergisi tutarından otomatikman düşülür.

Yorumlar

Yorum Yap