Muhtasar Beyanname Program Kurulum- Kılavuz- Örnek Beyanname

19.12.19 1539 kere görüntülenmiştir.

En alttaki linkten Muhtasar Beyanname Programının Kurulum ekran görüntüleri – 2 adet Kılavuz ve Hatice Hanım tarafından kaydedilmiş Örnek Beyannameye ait slayt mevcuttur. Lütfen açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Muhtasar beyanname uygulaması özelde çalışan sigortalı çalışanlar ile kamuda 4 B li ve 4 D li olarak(işçilerin) çalışan sigortalıları Ocak ayı bildirgesinden başlamak üzere uygulanacak.Onun da kanuni olarak son verme süresi 23.02.2020’dir. Vergi dairesinden yeni şifre alarak Vergi Dairesi internet sitesinden yapılacak.

E-Beyanname Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik beyanname uygulamasından yararlanabilmek için izlenmesi gereken bazı adımlar ve kullanılması gereken bazı programlar bulunmaktadır. Bu programlar aracılığıyla beyannameler elektronik ortamda ilgili vergi dairelerine gönderilmektedir. Fakat bunun için öncelikle vergi dairelerine başvuru yapılması gerekmektedir. Tüzel ve gerçek kişilerin Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapması gerekmektedir. Gerçek kişilerin bizzat, tüzel kişilerin ise kanuni temsilcilerinin bu başvuruyu yapması gerekmektedir.

Başvurudan sonra programların indirilmesi gerekmektedir. Beyanname düzenleme programı olarak da bilinen söz konusu uygulamalar, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Daire’sinin internet sitesinde yer almaktadır. Bu programlar son derece işlevsel olup aynı zamanda kullanım için çok fazla bilgisayar gücü istememektedir. Bundan dolayı da hemen her bilgisayarda çok rahat bir şekilde çalışmaktadır. Programların kurulumunun nasıl yapılacağı yine internet sitesinde yer alan kılavuzlarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

E-Beyanname Düzenleme Programları

E-beyanname Programı tıklayınız.

Beyannamelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli olan programlar ve bunlara ait açıklamalar şu şekildedir:

JRE (Java Runtıme Envıronment): Beyanname düzenleme programı öncesinde yüklenmesi gerekmektedir. Düzenleme programının çalışması için yüklenmesi zorunludur. Beyanname Düzenleme Programı (BDP): Beyannamelerin hazırlanacağı programdır ve zaman zaman eksikliklerin giderilmesi ve daha yüksek performans sağlaması için güncellenmektedir

Beyanname Düzenleme Programı Yardım (BDP Yardım): Adından da anlaşılacağı gibi BDP programına dair yardım sağlayan bir kılavuzdur. BDP içerisinde yer alan Yardım butonuna basılarak erişilebilir.

Adobe Acrobat Reader: PDF formatında olan dosyaların görüntülenmesini sağlamaktadır. Beyanname ve tahakkuk fişlerinin görüntülenmesi için gereklidir.

Bu programların zaman zaman yeni versiyonları çıkmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinin ilgili bölümünde gerekli olan kontroller yapılarak güncellemelerin zamanında yapılması gerekir. Böylece işlemler daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.

E-Beyanname Nasıl Hazırlanır?

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Yukarıda belirtilen programlar, bilgisayara indirilip kurulduktan sonra e-beyanname hazırlama aşamasına geçilebilir. Bu aşamanın tamamı sadece bilgisayar üzerinde yapılacağı için internete gerek yoktur. Bundan dolayı bilgisayarlarla istenilen her yerde bu işlem yapılabilir.

Program kullanılarak beyanname çok kısa bir sürede oluşturulabilir. Bu esnada gerekli olan bilgilerin hazır olması işlemin daha hızlı yapılmasına neden olacaktır. Fakat dikkatli olunması çok önemlidir. Programların üzerinden hazırlanan e-beyanname, siteye yüklenmek zorundadır. Bunun için ise öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesine kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılmalıdır. Buradaki ilgili menüler kullanılarak hazırlanan dosyalar sisteme yüklenmelidir.

Yükleme yapıldıktan sonra ise ilgili vergi daireleri tarafından bunlar incelenecek ve hatasız olması durumunda kabul edilecektir. Fakat olası bir hata tespiti söz konusu olursa, gerekli olan düzenlemelerin yapılması gerektiği ilgili kişi ya da kuruma bildirilecektir. Beyannamelerin kabul edilerek onaylanması durumunda mükellefe tahakkuk fişi online ortamda gönderilecektir. 
Bu fiş PDF formatında olacak ve ilgili programlar ile görüntülenebilecektir. Beyanname gönderme genel hatlarıyla bu şekilde yapılmaktadır.

E-Beyanname sayesinde gönderilecek olan belgelerin sayısı oldukça fazladır. Bunlardan bazıları Noter Harçları Vergisi, MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, Banka Muameleleri Vergisi, Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi, Muhtasar Beyanname ve KKDF şeklindedir.

E-Beyanname nedir sorusu ve diğer hususlara ait açıklamalar genel olarak yukarıda yer almaktadır. Bu sistemin sağlamış olduğu avantajlar ise şu şekildedir: Hızlı bir şekilde yapılır ve buna bağlı olarak ciddi zaman tasarrufu sağlar. Bilgisayarlar üzerinden internetin olduğu her yerden yapılabilir. Kontrol edilebilir bir sistem olduğu için hatalar en alt seviyelere iner. Yöneticilere raporlama kolaylığı sağlar. Geçmiş beyannamelere istenildiği zaman erişim imkanı verir.


Muhtasar Beyanname Programının Kurulum ekran görüntüleri – 2 adet Kılavuz ve Hatice Hanım tarafından kaydedilmiş Örnek Beyannameye ait slayt mevcuttur.

Yorumlar

Yorum Yap