Sendika Üyeliği Yüzde 2 Barajı Kaldırıldı- Resmi Gazete Duyurusu

05.03.24 13828 kere görüntülenmiştir.

Hatırlatma : KBS'den daha önce maaş hesapladı iseniz güncelleme işlemi bittikten sonra tekrar hesaplayıp kontrol ediniz. Sendika Üyesi olan kişilere Toplu Sözleşme İkramiyesi (250* Aylık Katsayı) oranında herkese ödenecektir. 

7429 sayılı yasa ile getirilen, üye sayısı çalışan sayısının yüzde 2'sini sağlayan sendikalara daha çok devlet katkısı verilmesine ilişkin madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Gerekçeli karar 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. AYM kararında sendikalaşma önünde engel olabileceği, büyük sendikalar ile rekabet etmenin engelleneceği gerekçesine dayanan iptal kararı bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete Linki

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/12

2.11. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin (KHK) değiştirilen ek 4. maddesi şöyledir:

"Ek Madde 4- (Ek: 21/3/2006-5473/1 md.) (Değişik:22/12/2022-7429/11 md.)

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılır.

Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmaz.

Bu madde uyarınca yapılan ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

İkinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlanan en son tebliğ esas alınır."

3.12. maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 42. madde şöyledir:

"GeçiciMadde 42- (Ek: 22/12/2022-7429/12 md)

Ek 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük süresince 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir. ' (Bu madde şimdilik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap