AFAD Fazla çalışma ücreti hakkında duyuru

25.05.23 10788 kere görüntülenmiştir.

24/05/2023 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanan üst yazıyı indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İNDİR


06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen yerlerde kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Karar 12 Mayıs 2023 tarih, 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu Kararın, "Fazlabaşlıklı 2 nci maddesinde "çalışma ücreti" 1 inci madde kapsamındaki yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele; 6/2/2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda fazlaesaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti olarak ödenir." çalışma hususunda Başkanlığımızca usul ve esasların belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.
Aynı zamanda; Başkanlığımız personeline yönelik olarak 25/08/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" hükümleri içerisinde başlıklı 2 nciFazla çalışma ücreti maddesinde; "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde; normal çalışma saatleri dışında görev yapan memurlar ve sözleşmeli personele, ayda toplam 50 saate kadar yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla hükmüne yer verilmiştir.çalışma saat ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir."

Bu çerçevede;
a.) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personeli, 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında düzenlenen fazla çalışma ücreti ödenmesi hakkında usul ve esasların yayımlanmasını beklemeksizin 6. Dönem Toplu Sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca fazla çalışma ücreti alabileceği,

b.) 6. Dönem Toplu Sözleşmenin söz konusu maddesi uyarınca fazla çalışma ücreti alan personelin, yayımlanacak olan usul ve esaslarda belirlenen fazla çalışma ücretinden faydalanamayacağı,
c.) 6. Dönem Toplu Sözleşmeye istinaden fazla çalışma ücreti alacak olan personelin fazla çalışma ücretinin, kadrosunun bulunduğu birimce genel bütçeden ödeneceği,. Başkanlığımız merkez teşkilatından görevlendirilmesi yapılan personelin ekte yer alan puantaj cetvelini doldurarak, görevlendirme oluru ile birlikte birimlerinin idari işlerini yürüten çalışma gruplarına ileteceği,

d.) İletilen puantaj cetveli ve olurlar, birimlerin idari işlerini yürüten çalışma gruplarınca koordine edilerek İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığına toplu bir şekilde iletileceği,

e) İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığınca fazla çalışma ücreti ödemelerinin ivedilikle tamamlanacağı, hususlarında bilgi edinilerek gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini rica ederim.

 

#afad #depremtazminatı #fazlamesai

Yorumlar

Yorum Yap