Aylıksız İzne Ayrılan Personel Hakkında 5510

24.05.23 4614 kere görüntülenmiştir.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Yorumlar

Yorum Yap