İzinler (Analık İzni)

05.10.19 4157 kere görüntülenmiştir.

Analık İzni Hakkında Devlet Personelin Görüşleri

1.ÖZET: Aylıksız izinde iken doğum yapacak olan memura, göreve başlamadan doğum öncesi ve sonrası analık izninin verilip verilmeyeceği hk. (09/08/2011-14905)
2 ÖZET: Doğumdan önce verilen 8 haftalık analık izninin 5 haftalık kısmını doğum sonrasına aktarabilmek için doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumda çalışabileceğine dair alınan tabip raporunun, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan bir sağlık hizmeti sunucundan alınması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusuna onaylattırılmasının gerekli olup olmadığı hk. (01/10/2012-15994)
3 ÖZET: Doğum iznini kullanmakta iken naklen atanan memurun doğum iznini keserek yeni kurumunda başlamasının zorunlu olup olmadığı hk. (11/02/2013-548)
4 ÖZET: Doğumdan yaptıktan 10 ay sonra analık izninin verilip verilemeyeceği ile memura aylıksız izinde iken göreve başlamadan doğum sebebiyle aylıksız izin verilmesinin mümkün olup olmadığı hk. (29/01/2016-647)
5 ÖZET: Doğum yaptıktan sonra görevden uzaklaştırılan memurun analık izin süresi hk. (07/11/2016-6565)

İndirmek için TIKLAYINIZ.

Yorumlar

Yorum Yap